Sepiring Ikan Mujahir…

Sepiring Ikan Mujahir

Sepiring Ikan Mujahir

Baru-baru ini saya pulang dari kampung halaman yaitu dari Ciamis bagian utara, kalau menyebutkan Ciamis bagian utara termasuk Baregbeg, Cipaku, Kawali, Panjalu, Panawangan, dan lainnya lagi kesemuanya termasuk nama kecamatan dari Kabupaten Ciamis, jawa Barat.

Sewaktu kembali ke Bandung dioleh-olehi makanan khas Ciamis kaler tersebut, salah satunya sebungkus goreng ikan mujahir. Sesampai di Bandung oleh istri saya ikan mujahir tersebut digoreng kembali terus disimpan di meja makan. Dan tiba-tiba saja saya teringat akan masa kecil usia sekolah SD dan SMP tahun 50-an sampai awal 60-an cerita tentang ikan, khususnya ikan mujahir. Maka saya ambil kamera dan jadilah judul postingan “Sepiring Ikan Mujahir”.

Di Ciamis kaler tahun 50-an dimana air mengalir di parit, di sungai, tergenang di kolam, masih jernih seperti baru keluar dari mata air. Tak mengherankan jika air di sawah oleh para petani yang mencangkul jika kehausan langsung diminum. karena demikian melimpah ruahnya air yang keluar dari mata air, maka banyak keluarga yang memiliki kolam pemeliharaan ikan untuk dikonsumsi sendiri atau kalau ada kelebihannya dijual.

Dalam cerita-cerita pendek berbahasa Sunda sering disinggung mengenai bagaimana kalau Bupati dizaman kolonial turun ke Desa, menyalurkan kesukaannya akan menangkap ikan di sungai, dan cerita bagaimana nikmatnya menikmati pepes ikan. Pepes Ikan mas bibit adalah ikan yang biasa dijadikan indukan untuk dipijahkeun biar didapat anak-anak ikan baru. Ikan mas bibit tentu ada telurnya, telur ikan itulah yang melengkapi kelezatan pepes ikan mas bibit.

Karena budaya memelihara ikan di kolam dilakukan secara turun temurun tentu saja kemampuan warganya dalam mengelola ikan dan kolam sudah lihai. Misalkan saja bagaimana cara memijahkan ikan, membesarkan, dan cara-cara menangkap ikan yang paling aman tidak mengganggu ikan yang lain. Demikin juga dalam hal memasaknya dari mulai digoreng, dipanggang, dibakar, dipindang, disop, dan dibuat dendeng biar ikan tahan lama.

Ikan kolam juga berkasta-kasta ha ha ha, yang paling tinggi dan bisa disuguhkan ke Bupati adalah ikan gurami atau ikan mas bibit. Berikutnya adalah kelas perasmanan biasa yaitu sejenis tawes, tambak, nilem, beureum panon. Kemudian kelas terakhir adalah termasuk kelas paria hehe he yaitu ikan mujahir. Tidak tahu mengapa ikan mujahir hak azasinya demikian dipinggirkan, kemungkinan karena ikan mujahir itu, apalagi kurang pelihara, kepala besar, banyak tulangnya, dan tulang ikan mujahir termasuk keras.

Zaman saya kecil dimana kala hari raya ibi-ibu membawakan penganan lengkap masing-masing ke masjid, untuk dimakan lagi sendiri setelah dipanjatkan doa, disebut sidekah, tidak ada yang berani membawa mujahir kasta paria itu, gensi atuh.

Meski mujahir dianggap ikan tidak berkelas, akan tetapi zaman sekarang telah dibudidayakan menjadi ikan nila. Juga menurut saya ikan mujahir bujigjrig itu enak jika dipindang manis dengan gula jawa hingga empuk ketulang-tulangnya, atau diambil ketika masih keci alias baby mujahir dan digoreng garing sehingga krauk..krauk..

Yang lucu sepiring ikan mujahir yang saya sebutkan di awal ternyata akhirnya habis juga, termasuk dimakan oleh saya yang mulanya menolak…

Zaman Baheula, Ngagebrag Orok…

Ari geus aki-aki mah osok hayaaang bae ngadongeng teh, ngadongeng naon? Ah, rupa-rupa bae pangalaman zaman baheula, zaman keur budak. Naon sababna osok hayang bae ngadongeng atawa cacarita kanu ngarora? Sabab na mah cenah ari Si Aki geus ngalaman mangsa katukang, ari nu ngarora mah kapan acan. Kaduana sugan bae jadi picontoeun pikeun anu ngarora, komo mun ngamotivasi anu positif keur ngambah ieu kahirupan. Katiluna ngadongeng teh ngarah teu leungit rupa-rupa carita atawa pangalaman teh. Naha openan teuing atuh keun wae laleungiteun oge! Jiiih apan ngarah jaga mun aya nu hayang nyaho teu leungiteun teuing raratan, pan idealna mah engkena bisa jadi carita anu disambung sarungsum.

Ari nu ngaran zaman baheula wates waktuna teh ti iraha nya? 10, 20, 30, saratus taun, atawa sarebu taun kaliwat? Ah, atuh nu arek didongengkeun teh anu kuring (aki-aki tea) inget jeung ngalaman bae, saupamana ti mimiti taun 50-an, kuring gubrag ka dunya ceuk beja mah taun 1946. Sok sanajan boga tanggal kalahiran, eta mah meunang ngira-ngira bae, da geuning zaman harita di pilemburan mah tara aya nu haat nyatet tanggal lahir anakna, kilang bara atuh nyieun akte kelahiran mah. Sok sanajan eta tanggal teh meunang ngira-ngira tapi … nurustunjung (punten!) na teh ku barudak jeung ku incu make jeung diulang tahun keun deuih…

Anu rek dicaritakeun teh tempatna di wewengkon Ciamis Kaler atawa Ciamis Utara meureun mun teu salah mah zaman ayeuna wewengkon sapanjang jalan anu ngajembat ti Ciamis kota nepi ka Kabupaten Kuningan, Kacamatan anu kaliwat teh kacamatan Baregbeg, Cipaku, Kawali, Panjalu, nepika Panawangan.

Naon sababna kuring nulis dina basa Sunda kapan biasana mah dina bahasa Indonesia? Utamana mah nyaritakeun zaman harita, di tempat eta anu eta tempat teh tug nepi ka kiwari keur komunikasi teh ngagunakeun basa Sunda, asa kamalayon mun nulis henteu dina basa indung teh. Atuh leuwihna ti eta, asa loba kekecapan ti mimiti judul carita euweuh babandinganana dina bahasa Indonesia, atawa eta mah ketang kaasup katuna kuring dina cumarita atawa tutulisan.

Aduh, ieu teh bet loba pisan sanduk-sanduk papalaku, panjang teuing bubukana, ari kana eusi nu rek dicaritakeun mah teu kaur prak atawa teu kaur pok. Lain, lain dongeng dongengek nedunan kahayang budak anu menta pangdongengkeun “Zaman baheula aya hiji raja kabeukina gedang atah, komo nu asak mah… “. (Nyutat tina buku “Sura-Seuri Sunda meunang H.D. Bastaman).

Tah, zaman harita ari anu ngajuru (aduh ieu teh asa teu pantes keur manusa mah, da ngajuru mah keur embe, munding, atawa sapi). tara ieuh ditulungan ku bidan atawa jajauheun ku dokter umum atawa geuning beh kota jeung nu boga pakeunna mah make jeung dokter spesialis kandungan sagala. Zaman harita mah cukup ku paraji atawa di lembur kuring mah disebutna “Ma beurang” atawa “Indung beurang”. Teuing kuring teu ngabandungan atawa kumaha tara aya paribasa orok memeh dilahirkeun “letak sungsang” atawa jalan ngalahirkeun kahalangan ku bali, asa can ngadenge anu disesar sagala. Kabeh ngalahirkeun normal, da memang normal lain, ngajuru mah lain panyakit, tapi pikabungaheun, pagawean pang mulyana anu teu bisa dipigawe ku kaum bapa.

Ari budak lahir ceuk ingetan kuring asa tara diazanan dina ceuli katuhu, tuluy dikomatan dina ceuli orok beulah kenca siga zaman beh dieu. Nu kawenehan teh ku paraji atawa Ma Beurang tea “digebrag”. Prak-prakanana basajan bae nyaeta orok keur sare atawa keur beunta oge meunang meureun digolerkeun dina dipan. Tuluy si Paraji teh nyekel batu ukuran leuwih gede batan peureup kolot, Eta batu teh digebragkeun atawa diteunggeulkeun ka… gigireun orok kencaeun atawa katuhueun. Unggal gebrag eta batu kana palupuh atawa dipan tea pok Si Ma Beurang teh ngucapkeun: “Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeeunana!” Brag ngagebrag: “Ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana!” Brag ngagebrag deui: “Ulah sakecap-kecapna lamun lain kecapkeuneunana!”

Teu siga zaman ayeuna poe ieu ngajuru, isukna biang bayi geus bisa leumpang. Baheula mah tas ngalahirkeun teh tuluy ngagoler bae, bari ditunjangeunana digoleran batu gede ngarah ngeunah nu nyanghunjar bari ngajejek batu.

Ma Beurang bulak balik ka nu tas ngajuru, sakalian ngamandian jabang bayi bari jeung ngurus indungna. Can opat puluh poe mah Indung Beurang tara kendat ngalongokan kanu tas ngajuru, sanajan indung orok geus jagjag oge. Ongkoh sakalian ngagebah bapana si orok bisi ngaragamang memeh 40 poe.

Cag!

 

Rumah Antik Di Bukit

Sewaktu saya berkesempatan jalan-jalan sendiri, memisahkan diri dari rombongan,  di Kota Bukittinggi pada bulan Agustus 2013 yang lalu, agak mencari-cari bangunan rumah hunian peninggalan zaman baheula, berupa rumah antik sebagai warisan budaya. Rumah-rumah beronjong atau rumah gadang memang banyak kelihatan, tapi saya ingin memotret rumah-rumah hunian zaman bahari.

Bukittinggi adalah kota lama sejak zamannya Siti Nurbaya, apalagi jika diukur dengan Jam Gadang atau Benteng Fort De Kock, harusnya banyak rumah peninggalan yang antik hunian orang Belanda misalnya.

Saya sempat mencari-cari sepanjang Jalan A Yani, yang apalagi disambung dengan Pecinan biasanya banyak ditemukan rumah-rumah lama. Di Pecinan mungkin rumah-rumahnya sudah pada dirombak jadi rumah atau toko zaman sekarang.

Foto-foto di bawah ini adalah rumah-rumah yang khas dan specifik, sepertinya rumah-rumah peninggalan zaman bahari. Namun sebagian tidak terurus dan tidak berpenghuni. Untuk mempertahankan rumah-rumah antik harusnya ada perdanya (siapa tahu sudah ada) agar jangan sampai dibongkar diganti dengan bangunan modern.

Kota tanpa bangunan lama seperti kota bisu, tak berbicara apa-apa.

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Tiga rumah diatas terletak di jalan ke arah Lembah Sianok

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Rumah di atas terletak di Jalan Panorama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama 6

Bangunan Rumah Model Lama 7

Saya memang kurang jeli mencari, lain kali bisa memberikan informasi yang lebih jelas.

Sekian dahulu

Indische Restaurant atawa Rumah Makan Naga Mas di Bandoeng

Sejak zaman dahoeloe Bandoeng terkenal dengan sebutan kota kuliner, bahkan sampai sekarang ini apalagi setelah ada jalan tol Jakarta – Bandung yang dengan kendaraan roda empat bisa dicapai dalam waktu 2,5 jam saja. Nah karena salah satu sebab yaitu jajanan makanan alias menikmati kuliner di Bandung inilah orang Jakarta banyak berduyun-duyun datang ke Bandung.

 Jenis makanan sangat variatif misalkan saja yang padatnya ada nasi timbel, nasi bakar, bahkan nasi edan. Diantara berbagai jajanan yang paling banyak adalah yang terbuat dari tahu, mi, bakso, dan sejenisnya. Sedangkan jajanan khas Bandung lain adalah batagor, siomay, dan cireng. Batagornya ada batagor “Riri” dan batagor “Kingsley”. Sedikit lagi, kupat tahu, surabi, dan bubur ayam Mang Oyo. Wah masih banyak lagi sampai lupa untuk menyebutkannya satu per satu.

 Nah, rumah makan Tionghoa jangan dilupakan, umumnya orang Cina jago masak membuat makanan yang lezat-lezat sampai ada semboyan koki Cina berbunyi:

Semua yang berkaki empat, melata di muka bumi kecuali meja

Semua yang bisa terbang di awang-awang, kecuali layangan

Semuanya bisa dimasak, dihidangka,  dan dimakan

Urang Bandung biasanya tidak menyebut “bule” kepada bangsa kulit putih, sebab sebutan “bule” bukan untuk manusia tetapi untuk kerbau yang bule. Zaman kolonial Belanda menyebut orang kulit putih itu dengan sebutan bangsa Walanda. Makanan untuk bangsa Walanda, disebut makanan Eropa atau menu Eropa.

Adapun restoran beken Bandung baheula yang menghidangkan masakan Eropa diantaranya “Moison Bogerijen” di jl Braga, “Moison Boin” di jl Naripan, “Moison Smith” di jl Merdeka, “Rumah Makan Capitol” di jl Braga, “Paradise Restaurant” di Pasar Baru, dan , “Indisch Restaurant” di Aloen-Aloen Bandoeng.

Indisch Restaurant inilah yang akan saya beri keterangan, ada sebabnya, asal mulanya ada permintaan dari sahabat saya Nane yang menulis komentar pada tulisan saya berjudul …….. isi komentarnya adalah: “Numpang tanya… Mungkin anda punya informasi, tentang sebuah restauran jaman dulu. Namanya : Rumah Makan Naga Mas atau Indische Restaurant. Menurut orang tua kami, letaknya persis di bangunan BRI Tower sekarang”.

Keterangan yang diperoleh dari beberapa buku bacaan di rumah tentang Bandoeng tempo doeloe disebutkan, sekali lagi, bahwa Indisch Restaurant atau betul belakangan namanya menjadi Rumah Makan Naga Mas adalah rumah makan kelas berduit yang menyediakan selain makanan Cina juga menu makanan Eropa, maklum pada saat itu banyak orang Belanda dan Eropa lainnya yang perlu dipenuhi selera makannya. Selain bagi orang Eropa warga kota Bandung, juga bagi para Preanger planters alias para petani kaya yang turun gunung dari sekitar Bandung selatan yaitu petani teh dan kina.

Saat ini bangunan itu sudah tidak ada lagi akan tetapi di lokasi bekas Indisch Restaurant itu berdiri mahiwal alias berbeda dengan bangunan kiri kanannya yang antik, sebuah bangunan menjulang tinggi 16 tingkat bernama BRI Tower, tempatnya Bank Rakyat Indonesia usaha dan berkantor. Alamat jelasnya Jl. Asia Afrika No. 57-59.

 Sepertinya kalau mau nyukcruk sejarahnya bangunan itu, yaitu asal mula sebuah toko bernama Toko de Vries, Toko de Vries di Grote Postweg, sekarang Jln Asia Afrika, merupakan toko serba ada yang mulai dibuka pada awal tahun 1900-an. Pendirinya adalah Klaas de Vries. Toko de Vries berasal mula dari warung kecil  Klaas de vries di utara Aloen-Aloen dimana lokasinya di BRI Tower sekarang ini berdiri sekitar tahun 1986. Sepertinya dari bekas toko Klaas de Vries ini kemudian menjadi Indisch Restaurant.

Seni bangunan dari “Indisch Restaurant” masa dulu, yang banyak menggunakan konstruksi balok kayu adalah perpaduan dari bentuk  sebuah Pendopo (seperti Kabupaten) dengan gaya arsitektur barat dan Cina. Maklumlah, para anemer dan pekerja bangunan tempo dulu pada umumnya Cina, sehingga kreasi jamahan tangan mereka masih terlihat membekas. Yang seumuran dengan Restoran itu adalah bangunan kabupaten Bandung dan Mesjid Agung tempo dulu yang atapnya susun tiga berbau Hindu Jawa.

Yang paling sering disebutkan di tulisan-tulisan, jika kita browsing di internet, yaitu bahwa Indische Restaurant berperan dalam peristiwa heroik Bandung Lautan Api, ceritanya adalah: Pada siang tanggal 24 Maret 1946, TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan masyarakat mulai mengosongkan Bandung Selatan dan mengungsi ke selatan kota. Pembakaran dimulai pada pukul 21:00 di Indisch Restaurant di utara Alun-alun (BRI Tower sekarang).

Mengapa para pejuang membumi hanguskan Bandung karena gedung-gedung strategis yang kemungkinan akan digunakan Belanda. TRI  merencanakan peledakan dimulai pukul 24.00 di Gedung Regentsweg, selatan alun-alun Bandung yaitu gedung Indische Restaurant (sekarang Gedung BRI)  sebagai aba-aba untuk meledakkan semua gedung. Tapi mengapa rencana peledakkan mulai jam 24.00 tapi jam 21.00 sudah mulai? Kemungkinan karena kesalahan teknis, maklum zaman dahoeloe, sebab pada jam 21.00 sudah kedengaran ada ledakan entah dari mana, maka dimulailah pembumihangusan Bandung pada jam itu.

Demikian cerita Indische Restaurant yang tinggal waasna atau tinggal kenangan.

Sumber bacaan: Semerbak Bunga di Bandung Raya oleh Haryoto Kunto, Album Bandoeng Tempo Doeloe oleh Sudarsono Katam & Lulus Abadi, Wajah Bandung Tempo Doeloe oleh Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe oleh Haryoto Kunto.

Bangunan Berumur Sepanjang Jalan Pasteur Bandung

Jika Anda memasuki Kota Bandung dari pintu tol Pasteur akan segera sampai ke jalan Dr Junjunan, kemudian jika terus lurus akan menemui jembatan layang Pasupati. Jika sudah kelihatan tangara dayeuh atau landmark seperti gambar di bawah ini Anda pasti tidak akan katalimbung alias lost orientation, yakinlah bahwa Anda sudah berada di Kota Bandung.

Jembatan Layang Pasupati Menjadi Landmark Kota Bandung

Jembatan Layang Pasupati Menjadi Landmark Kota Bandung

Jembatan layang Pasupati (dari nama jl Pasteur dan jl Surapati) diuji coba tanggal 26 Juni 2005, sebagian sekira sepanjang 720 meter persis berada di atas jalan Pasteur. Nah, di jalan Pasteur yang ada di bawah jembatan layang itu terdapat bangunan lama, yang jika Anda tetap berada di jalan layang Pasupati dan naik kendaraan, tentu atau bisa dipastikan bangunan lama itu tidak akan kelihatan. Baru bisa melihat dan memotret bangunan lama itu jika Anda berjalan kaki lalu melongok ke tepi jalan layang tersebut. Foto-foto yang aku pajang di sini adalah hasil foto dimana aku sendiri masuk dan berjalan kaki sepanjang jalan layang Pasupati itu.

Cerita jalan Pasteur ditahun 60-an, dan barangkali beberapa tahun kemudian atau sebelum dibangun jalan layang Pasupati, sangatlah lengang dan asri, di kiri kanan jalan ditanami pohon palm yang menjulang tinggi.

Di sekitar jalan Pasteur ini adalah kompleks kesehatan, pertama akan ditemukan nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama dokter terkemuka dalam sejarah Nasional seperti Van der Hoopweg  = Jl. Abdulrachman Saleh, Tirionweg = Jl. Dokter Abdul Rivai, Vosmaerweg = Jl. Dokter Gunawan, Rotgansweg = Jl Dokter  Otten, Rotgansplein = Taman Dr. Otten, Helmersweg = Jl. Dokter Radjiman, Tesselschadeweg =  Jl. Dokter Rubini, Potgieterweg = Jl. Dokter Rum dan seterusnys.

Terus akan ditemukan gedung-gedung pendidikan seperti Sekolah Analis (Laboratorium Kesehatan), Sekolah Pengatur Rawat, dan Sekolah Asisten Apoteker. Tenaga kesehatan prakteknya di RS Hasan Sadikin, yang juga tempatnya para coas mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad berpraktek. Jangan lupa di seberang RS Rancabadak ada sekolah dan sekaligus asrama bidan.

Eh.., padahal aku lagi cerita bangunan lama. Lagian cerita pendidikan kesehatan tahun 60-an itu sekarang tinggal bekasnya, sekolahnya sudah tidak ada lagi diganti dengan jenjang akademi yang entah dimana tempatnya.

Bangunan lama tersebut adalah Het Algemeene Bandoengche Ziekenhuis yang dibangun Walanda pada tahun 1920, kemudian hari menjadi Rumah Sakit Rantjabadak atau RS Hasan Sadikin. Gambar lokasi dahulu seperti di bawah ini

Bangunan Lama RS Rantjabadak atau RS Hasan Sadikin Bandung

Bangunan Lama RS Rantjabadak atau RS Hasan Sadikin Bandung

Saat ini Rumah Sakit itu sebagian sedang dibongkar menjadi bangunan baru yang tinggi menjulang dibangun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Bangunan Lama Sebelah Kanan akan segera habis

Bangunan Lama Sebelah Kanan akan segera habis (jl Sukajadi)

Sisa Bangunan Lama RS Rantjabadak (Jl Pasirkaliki)

Sisa Bangunan Lama RS Rantjabadak (Jl Sukajadi)

Hanya demi menghargai bangunan warisan budaya disisakan di bagian mukanya.

Bagian depan RS Rantjabadak dibiarkan tetap utuh

Bagian depan RS Rantjabadak dibiarkan tetap utuh

Jika terus ke sebelah timurnya akan bertemu dengan kompleks Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur juga dibangun Belanda pada tahun 1923, sekarang namanya menjadi Bio Farma.

Institut Pasteur Th 1930

Institut Pasteur Th 1930

Bangunan Lama Pasteur Institute sebelah kanan Bisakah Bertahan?

Bangunan Lama Pasteur Institute sebelah kanan Bisakah Bertahan?

Bangunan lama masih dipertahankan, dengan lapangan rumput yang luas di depannya, indah bukan?

Bangunan lama masih dipertahankan, dengan lapangan rumput yang luas di depannya, indah bukan?

Menurut aku masih ada bangunan lama terletak di jalan Pasteur ini yaitu bangunan gapura masuk ke jalan Dr Slamet, sejarah bangunan ini belum ketemu raratannya.

Gapura Jl Dr Slamet

Gapura Jl Dr Slamet

Sumber:

1. Album Bandung Tempo Doeloe Oleh Sudarsono Katam & Lulus Abadi

2. Komunitas “Aleut”

Naik Spoor Mundur…

Aku tinggal di Bandung, adik sekeluarga berdomisili di Cirebon, dan adik bungsuku itu merencanakan mengawinkan anak laki-lakinya di Semarang. Terus dengan sangat, meminta agar aku sebagai sesepuh yang menyerahkan calon pengantin pria kepada keluarga calon besan, itu dilakukan sehari sebelum hari pernikahan dalam acara seserahan. Maka tidak ada pilihan lain aku dan istri harus datang ke Semarang pada waktunya. Kalau bepergian, sepanjang tidak ada aral melintang aku selalu ok saja, asal badan sehat, dan satu lagi ada bekalnya…

Posisi duduk di kelas eksekutif KA Harina

Posisi duduk di kelas eksekutif KA Harina

Adapun jadual kereta api Bandung – Semarang adalah dari Bandung berangkat malam jam 20:30 dan sampai di Semarang pukul 05:06 (8.5 jam) keesokan harinya. Demikian juga dari Semarang ke Bandung berangkat pukul 20:30 dan sampai di Bandung keesokan harinya jam 04:58.

Tarifnya kalau pemberangkatan hari-hari week end yakni Sabtu dan Minggu lebih mahal ketimbang hari-hari week day. Misal aku dan istri berangkat hari Kamis di bulan September 2012 tarifnya kelas eksekutif Rp 155.000, kelas bisnis dewasa Rp 110.000 dan bisnis anak Rp 88.000. Sementara untuk Semarang – Bandung pada hari Sabtu tiketnya adalah kelas eksekutif Rp 185.000, kelas bisnis dewasa 140.000 dan anak-anak Rp 118.000.

Yang aku dan istri tumpangi adalah kereta api Harina kereta api eksekutif  yang melayani Bandung – Semarang Tawang. Nama Harina konon diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kijang. Rute yang dilewati cukup unik, dari Bandung tidak ke arah timur melainkan ke arah barat dulu menuju Cikampek, sampai Cikampek kemudian lokomotifnya diputar dan terus berbalik ke arah timur melewati Cirebon, Tegal, Pekalongan, sampai Semarang Tawang.

Spoorweg, Peta rel KA masa dibuat dahulu

Spoorweg, Peta rel KA masa dibuat dahulu

Ceritanya aku dan istri sudah ada di atas kereta api Harina tersebut, pikiranku melayang ke belakang, meskipun aku tidak mengalami, tapi dari buku yang aku baca yaitu buku “Wajah Bandoeng Tempo Doeloe” oleh Haryoto Kunto bahwa pemasangan rel kereta api dari Batavia ke Bandung, lewat Bogor dan Cianjur, diresmikan pada tanggal 17 Mei 1884.

Berikutnya Staats Spoor yaitu Perusahaan Kereta Api Negara saat zaman kolonial Belanda, juga membuat rel kereta pada tanggal 23 Februari 1918 yaitu jalur  K.A. :  Bandung – Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Citali (kesemuanya ada di sekitar Bandung). Sebetulnya direncanakan terus ke Sumedang, namun tak pernah menjadi kenyataan.

Lima puluh tahun kemudian sejak sambungan dari Batavia ke Bandung lewat Bogor, pada tanggal 1 November 1934 diresmikan  jalan baru melalui Cikampek Purwakarta.

Jalur K.A. :  Bandung – Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Citali,  yang sebetulnya direncanakan terus ke Sumedang, tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan jika saja Bandung – Sumedang rampung, maka ada kemungkinan dibuat rel kereta apai Sumedang – Cirebon.

Karena jalan Bandung – Cirebon dengan kereta api jalannya tidak dibuat oleh Staatsspoor, maka pertama KA Harina harus ke utara barat dahulu sejauh 75 km, keduanya penumpang naik kereta Harina dari Cikampek ke Semarang Tawang terus-terusan sejauh 466 km-an dalam posisi mundur.

Meskipun jalan KA harina mundur, karena kursi tidak bisa diputar, kecuali kesepakatan bersama penumpang lain, tidak masalah, apalagi perjalanan malam hari dimana penglihatan ke luar gelap gulita, atau gelap-gulita karena kebanyakan tidur ya?

Naik KA Harina Bandung – Semarang atau sebaliknya Semarang Bandung secara umum relatif memuaskan, apalagi di Stasiun lebih tertib, bersih, dan nyaman pertama tidak ada calo, kedua aman karena tidak sembarangan orang bisa masuk Stasiun, terus juga pedagang, termasuk pedagang asongan sudah tidak ada.

KA Harina saat pulang dari Stasiun Semarang Tawang menuju Bandung

KA Harina saat pulang dari Stasiun Semarang Tawang menuju Bandung

Demikian perjalanan Bandung – Semarang pp dengan KA Harina berjalan dengan lancar dan cukup memuaskan. Demikian juga dengan acara pernikahan keponakan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang berjalan dengan sukses.

Saat pulang ke Bandung harus posisi mundur lagi yaitu dari Cikampek ke Bandung sejauh 75 Km, tak masalah karena tidur lagi…

Dasar, Si Borokokok…!

Anda pernah mendengar tokoh imajinatif budaya Sunda Si Kabayan? Si Kabayan adalah tokoh yang dianggap lucu, polos, bisa cerdas, tapi juga bisa menjadi tokoh pemalas atau tokoh yang tidak patut untuk ditiru. Seperti tokoh lain Abu Nawas atau Nasrudin cerita mengenai Si Kabayan telah ditulis oleh banyak pengarang Sunda diantaranya Si Kabayan oleh Utuy Tatang Sontani (1959), Si Kabayan Manusia Lucu oleh Achdiat Karta Mihardja (1997), Si Kabayan Nongol di Zaman Jepang oleh Achdiat Karta Mihardja, Si Kabayan dan beberapa dongeng Sunda lainnya oleh Ayip Rosidi (1985), Si Kabayan jadi Wartawan oleh Muhtar Ibnu Thalab (2005), Si Kabayan jadi Dukun oleh Moh. Ambri, Kabayan Bikin Ulah (2002, komik kompilasi), dan ada beberapa lagi.

Bukan hanya berbentuk buku cerita tentang Si Kabayan ditulis orang, akan tetapi juga dalam rupa film, seperti film Si Kabayan (1975), Si Kabayan Saba Metropolitan (1992), Si Kabayan Cari Jodoh (1994), Kabayan Jadi Milyuner (2010), dan beberapa lagi film lainnya. Dalam film Si Kabayan itu ada tokoh lain yaitu Nyi Iteung sebagai istri Si Kabayan, dan mertua lakinya dalam bahasa Sunda mertua itu disebut mitoha. Nah, karena Si Kabayan ini tokoh yang malas dan meskipun seringnya lucu, dalam pandangan mitohanya Si Kabayan itu menyebalkan (pikasebeleun) dan punya gelar “Si Borokokok”.

Perilaku-perilaku lain yang pikasebeleun dalam ungkapan bahasa Sunda ada beberapa lagi misal “Si Atah Adol”, “Si Tukang Ngabuhiam” Si Purunyus”, “Si Bangkawarah”, bahkan “Si Dodol” ini semua kalau mau mengambil istilah dari Pak Mario Teguh adalah perilaku yang “not cool” lawan dari perilaku “not cool” atau yang terpuji adalah yang “cool”, dan kebalikan dari “Si Borokokok” dalam cerita Si Kabayan itu dipuji sebagai “Si Kabayan tea atuh!”.

Perilaku tidak terpuji dari para pemimpin baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yaitu  korup, kolusi, dan nepotis adalah juga termasuk kelompok yang perlu disebut Si Borokok! Dari kelompok eksekutif umpama para pemimpin daerah misal bupati seyogianya menjadi contoh tauladan atau panutan warganya. Makanan berupa dodol dari Garut memang enak tapi kalau pemimpin daerah yang dodol! Termasuk kategori Si Borokokok!

Memang kita tidak perlu heran dengan para pemimpin daerah semisal dari 400-an lebih Bupati dan walikota se Indonesia ada saja yang dodol atau Si Borokokok! itu.

Apakah ada hubungannya dengan perilaku beberapa Bupati zaman dahulu saat kolonial Belanda? sewaktu zaman menak yang biasa dimemenan dan dienak-enak, banyak saja perilaku para Bupati yang patut diberi gelar Si Borokokok ini. Misal saja dari tiga godaan bagi para pejabat yaitu harta, tahta, dan wanita, banyak yang tidak tahan dengan wanita.

Bupati dan Bawahannya di daerah

Bupati dan Bawahannya di daerah

Dalam eseynya A Sobana Hardjasaputra berjudul “Nyangrah” yang dimuat di majalah bulanan Sunda Cupumanik bulan September 2008 bahwa perilaku pejabat pemerintah yang tidak harus ditiru sebagai berikut:

Di Tatar Sunda dahulu, sampai ke akhir abad ke 19 yang disebut “nyangrah” diterapkan kepada salah satu hak istimewa bupati, yaitu meminta sesuatu kepada bawahan atau rakyat di wilayah kekuasaannya.

Kebiasaan begitu utamanya jika bupati turni ke wilayah kekuasaannya. Kalau sedang berkunjung disediakan pesangrahan dan selalu disertai lurah atau kuwu di tempat itu. Kalau ada kemauan biasanya bertanya dahulu. Misalnya melihat seekor kuda yang bagus yang bupati seperti menginginkannya. “Bagus kuda itu, Siapa pemiliknya Lurah?” Dijawab Ki Lurah: ”Itu kan milik dalem sendiri…” Kuda itu biasanya diberi tanda dengan digunting bulu surinya. Seterusnya kuda tersebut diantarkan ke pusat kota sekalian mengantar bupati.

Kalau kuda biarlah hanya binatang, Bagaimana kalau bupati melihat yang bening? Mojang langsing. Kalau sudah disangrah nggak bisa menolak. “Anak itu begitu cantik, anak siapa itu Lurah?” begitu kata bupati kalau melihat gadis yang disukainya. Ki Lurah, Orang tua anak itu, demikian juga Nyi Mojang tidak bisa lagi menolak meskipun bakal menjadi selir bupati yang ke sekian belas atau bahkan yang ke sekian puluh.

Juga dalam bukunya “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 – 1942” Dr. Nina H. Lubis pada judul Perkawinan dan Konkubinasi menulis: Kaum menak Priangan pada umumnya melakukan poligami (beristri lebih dari satu) dan konkubinasi (berselir banyak). Disamping istri resmi (yang dinikahi) ada juga istri-istri tidak resmi (yang tidak dinikahi). Salah seorang istri resmi berkedudukan sebagai garwa padmi yang setaraf dengan permaisuri seorang raja. Istri yang bukan padmi biasa disebut garwa leutik. Istri yang tidak dinikahi biasa disebut parekan (selir).

Jika menemukan bupati yang not cool sebut saja “Si Borokokok!” tapi kalau ada pemimpin atau dalam istilah Majalah Tempo sebagai Bukan Bupati biasa karena jasa-jasanya memajukan wilayahnya sebut saja bupati cool atau “Siapa dulu bupatinya atuh!”.

 

Pengarang Lawas Cerita Tentang Aloen-Aloen Bandoeng

Alun-alun Bandung 1900

Alun-alun Bandung 1900

Ketika aku membaca buku “Wajah Bandoeng Tempo Doeloe” (1984) karya Haryoto Kunto disebutkan pada tahun 1900-an di tengah kota yakni Alun-alun Bandung pagi-pagi demikian sejuk, dan yang istimewa, masih kelihatan halimun atau kabut, kalau sekarang ini tahun 2012 bahkan lama sebelum itu mana ada kelihatan halimun turun gunung ke alun-alun.

Sehubungan dengan cerita mengenai Jalan Asia Afrika Bandung, dimana jalan ini mempunyai sejarah panjang sejak zamannya Herman Williem Daendels membuat jalan dari Anyer ke Panarukan pada tahun 1810-1811. Nah, di sepanjang jalan tua ini berderet juga bangunan yang tak kalah tuanya, seperti disebutkan oleh Bandung Heritage ada banyak bangunan yang ada di tepi jalan Pos tersebut, Walanda menyebut jalan tersebut groote posweg.

skyscrapercity.com. Alun-Alun Bandung tahun 80-an (1987-1988)

skyscrapercity.com. Alun-Alun Bandung tahun 80-an (1987-1988)

Adapun letak alun-alun Bandung dibatasi sebelah selatan jalan Dalemkaum sebelah utara Jl Asia Afrika, sebelah timur jl Alun-alun Timur, dan di barat kelihatan Masjid Agung Bandung dan Hotel Swarha.

Bangunan-bangunan zaman baheula yang ada disekitar Alun-alun Bandung atau di sepotong jalan Raya Pos, sekarang masih tetap berdiri yaitu Kantor Pos Besar atau Posten Telegraf Kantor (1928-1931), Bank Mandiri (1915), P.T. Asuransi Jiwasraya tahun (1917-1920) Bank Mandiri (1912).

Ngomong-ngomong apa sih alun-alun itu? Alun‑alun adalah sebuah lapang­an terbuka di pusat kota, yang meru­pakan ciri tradisional kota‑kota di Pulau Jawa. Menurut Thomas Nix (1949:105-114) menjelaskan bahwa alun-alun merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung. Jadi dalam hal ini, bangunan gedung merupakan titik awal dan merupakan hal yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Alun-alun bisa di desa, kecamatan, kota maupun pusat kabupaten.

Sejak masa Islam alun-alun sebelah baratnya dilengkapi dengan berdirinya sebuah masjid tempat beribadah, demikian juga di Alun-alun Bandung terdapat masjid yang dahulu bentuk atapnya umpak tiga dengan kerucut ke atas dimana saat itu orang Bandung menyebutnya Bale Nyungcung.

Yang lumayan banyak cerita mengenai Alun-alun Bandung kata Kang Hawe Setiawan adalah Sjarif Amin atau Muhammad Koerdie (Ciamis, 7 September 1907 – Bandung, 1991). Sjarif Amin adalah tamatan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), sekolah zaman Belanda setingkat SMP kini. Di MULO murid-murid belajar menguasai bahasa Belanda. Bahasa inilah–selain bahasa Sunda dan bahasa Melayu yang suka dipakai untuk menerjemahkan karya sastra Eropa terbitan Balai Pustaka–yang turut menghubungkan Sjarif Amin dengan sastra dunia, tak terkecuali dengan karya Karl May.

Buku Karangan Syarif Amin

Buku Karangan Syarif Amin

Dalam buku tulisan Sjarif Amin  “Keur Kuring Di Bandung” 1983  (Saat Aku Di Bandung) judul tulisannya “Sampalan Tengah Nagara” (Tegalan Tengah Negara) bercerita tentang alun-alun itu . Saat menulis buku ini beliau berusia 76 tahun, beliau meninggal pada usia 84 tahun.

Buku “Keur Kuring Di Bandung”, kalau saja saat Amien main di Alun-alun Bandung sewaktu masih main kejar-kejaran, sebutlah usia 10 tahun, Perkiraan almarhum menceritakan tentang alun-alun Bandung yaitu pada tahun 1917.

Alun-alun Bandung betul-betul masih tegalan masih banyak bunga dom-doman yang menempel di sarung, masih ada pohon beringin, masih ada burung ungkut-ungkut, sirit uncuing di pohon beringin di alun-alun itu.

Selanjutnya katanya di alun-alun itu dahulu ada berbagai tontonan termasuk pertunjukan kesenian berupa angklung, calung, naek jambe, panahan, maen bola, dan sirkus. Kalau ada tontonan main bola lapangan ditutup dengan wide dari bambu. Gawang bola terletak di utara dan selatan. Sudah ada nama keindonesiaam PSSI dimana klub Bandung disebut PSIB yang kemudian menjadi PERSIB.

Jasa Kentongan dan Beduk di Tanah Sunda

Bahasa bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi, Komunikasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sudah disepakati bersama seperti lukisan-lukisan, asap api, bunyi gendang atau tongtong juga adalah alat komunikasi (“Komposisi” 1980 oleh Dr. Gorys Keraf). Di Priangan – juga di tempat lain –  sudah sejak lama alat bunyian kentongan dan beduk telah dipergunakan untuk mengadakan komunikasi antara anggota masyarakat.

Ilustrasi Bale Nyungcung Kota Bandung dan Beduk. Dari Ramadhan di Priangan oleh Haryoto Kunto

Ilustrasi Bale Nyungcung di Kota Bandung dan Beduk. Dari Ramadhan di Priangan oleh Haryoto Kunto

Kentongan atau dalam KBBI disebut kentungan adalah bunyi-bunyian dibuat dari bambu atau kayu berongga (dibunyikan atau dipukul untuk menyatakan tanda waktu atau tanda bahaya atau untuk mengumpulkan massa). Sedangkan beduk masih dari KBBI adalah gendang besar (di surau atau masjid yang dipukul untuk memberitahukan waktu salat).

Beduk sebagai hiasan terletak di luar Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang

Beduk sebagai hiasan terletak di luar Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang

Tidak hanya kentongan dan beduk saja yang memberikan informasi waktu, menurut Ari Andriansyah dalam Cupumanik Juni-Juli 2012 bahwa sebelum akrab dengan tanda waktu berupa jam tangan, beker, dan jam dinding, orang Sunda untuk menyebutkan waktu dalam sehari semalam berdasar pada kejadian alam, posisi matahari, dan kebiasaan hewan berbunyi akan menjadi petunjuk waktu. Contoh nama-nama waktu di Tanah Sunda seperti: wanci tumorek (waktu sedang sepi sekali) sekitar jam 00.30, wanci disada rorongkeng (sebangsa suara binatang insekta), atau suara ayam berkokok sekira jam 02.30,  wanci janari kira-kira jam 04:00, wanci pecat sawed (saat alat bajak sawah dilepas dari kerbau penghela) sekitar jam 10.00-11.00, wanci manceran (saat matahari ada di atas ubun-ubun) sekira jam 12:00, wanci tunggang gunung (matahari ada di atas gunung) sekira jam 16:00, wanci sareupna (mulai gelap) jam 18:00 – 18:30, dan seterusnya sampai wanci tengah peuting (waktu tengah malam) jam 24:00.

Selanjutnya sebagai petunjuk waktu ditambah dengan tanda waktu datangnya perintah sholat. Kentongan dan beduk ditempatkan di masjid dipukul pada saat-saat sholat maghrib, isya, shubuh, zuhur, dan ashar.Memukul kentongan dan beduk ada caranya dan itu di masjid besar dilakukan oleh petugas yang disebut merebot. Misal ketika datangnya waktu sholat shubuh, ashar, maghrib, dan isya, yang dipukul kentongan dulu tong..tong ..tong..tong..lalu dipukul beduk dua kali dug..dug, lalu ulangi sekali lagi memukul kentungan dan beduk. Agak berbeda dengan waktu sholat zuhur yakni memukul dulu kentongan 4 kali terus dipukul beduk dengan ritme yang sama dan dari suara yang pelan dahulu lalu semakin keras dan semakin keras, terus juga menurun semakin pelan dan akhirnya sampai tidak kedengaran. Terus beduk diulang dipukul seperti tadi dari pelan ke keras dan sebaliknya, dilakukan sampai tiga kali naik turun. Lalu diakhiri dengan tong..tong..tong..tong.. dug..dug suara beduk dipukul dua kali. Mengapa berbeda barangkali suka-suka saja sepanjang disepakati oleh warga.

Menurut Asep Saeful Muhtadin dalam “Cupumanik” Mei 2012 ,selain untuk memberi tahu waktu sholat, kentongan dan beduk juga digunakan untuk memberi tahu warga akan terjadinya sesuatu yang penting/keadaan darurat seperti ada pencuri, kebakaran, ada orang meninggal, dan banyak lagi. Cara memukulnya bermacam-macam atau berbeda-beda sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Yaitu seperti telah disebutkan cara memukulnya sesuai dengan kesepakatan diantara warga masyarakat..

Kentongan atau kohkol (bhs Sunda) sangat akrab dengan masyarakat Parahyangan, pengalaman penulis tahun 50-an zaman masih merajalelanya gerombolan DI di Ciamis utara  Jawa Barat mereka yang tak bosan-bosannya menjarah, membunuh, membakar rumah warga, dan teroro-teror lainnya. Disinilah kentongan sangat berperan penting untuk memberitahu warga tentang kondisi keamanan saat itu. Ronda terdiri dari beberapa laki-laki dewasa kadang disertai anggota OKD (Organisasi Keamanan Desa) keliling kampung sambil sesekali memukul kentongan kecil yang terbuat dari bambu. Jika terdengar “laporan” bahwa ada gerombolan DI di tempat yang cukup jauh akan dibunyikan kentongan besar yang digantung di Pos Ronda cara memukulnya tiga kali-tiga kali dengan jeda sesaat, secara terus menerus.

Warga akan bertanya: “Dimana gerombolannya Mang?”

Ronda yang lewat menjawab: “Masih jauh di Cicanggong, jangan terlalu lelap tidurnya!”

Kalau sekira si gerombolan DI tidak akan datang ke kampong tersebut maka akan dibunyikan kentongan dipukul sekali- sekali dengan jeda yang cukup, secara terus menerus, dan warga bisa melanjutkan tidurnya. Lain lagi dengan tongtong dibunyikan secara terus menerus dengan jeda waktu yang cepat itu tandanya bahaya sudah dekat dan si gerombolan DI sudah dekat dan warga diharuskan untuk bersembunyi di tempat-tempat aman dibimbing oleh para ronda dan OKD itu.

Kentongan dan beduk bekerja keras saat bulan Ramadhan tiba, selain dipukuli setiap saatnya waktu sholat tiba juga akan ditabuh kala munggah beduk ditabuh sepanjang hari menandakan bahwa esok hari puasa atau saum dimulai. Kemudian memukul beduk yang disebut ngadulag juga dilakukan pada hari tanggal lilikuran yakni malam tanggal 21, 23, 25, dan 27,  memberi tahu bahwa esok adalah hari ganjil malamnya banyak berzikir siapa tahu bertepatan dengan malam lailatul qadar.

Demikian juga kentongan dan beduk terus ditabuh saat esok hari akan Lebaran, terus malamnya beduk bertalu mengikuti yang bertakbir. Terakhir ngadulag adalah saat selesai sholat Ied dimana memukulnya kadang-kadang seenaknya saja tidak berinduk pada irama pakem yang telah ditentukan orang tua.

Zaman sekarang kentongan dan beduk banyak menganggur terutama di kota-kota, sejak ada speaker atau pengeras suara banyak kentongan dan beduk diam istirahat. Mengingatkan waktu sholat cukup dengan didengungkannya suara adzan, terus berbagai pengumuman cukup dengan “halow-halow pengumuman!” terdengar dari menara masjid.

Kentongan dan beduk di Masjid Agung Bandung yang  pada zaman baheula, karena masih sepi, konon kedengaran suaranya sampai ke lapangan Tegallega atau Pasar Balubur di bagian utara Bandung, kini boro-boro kentongan dan beduk kedengaran  sedangkan adzan yang dengan memakai pengeras suara saja juga mustahil bisa didengar.

Beduk dan Kentongan yang masih difungsikan dengan baik di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang

Beduk dan Kentongan yang masih difungsikan dengan baik di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang

Ukuran Beduk Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang

Ukuran Beduk Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang

Beduk di masjid besar Bandung memang kelihatan ada tetapi hanya dijadikan hiasan, beda dengan beduk besar di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang, selain dipajang jadi kebangaan juga sewaktu sholat Jumat, setengah jam sebelum waktu tiba beduk dipukul terus-terusan sementar jamaah berdoa, bahkan ada penghapal Alquran yang menampilkan kemampuannya.

Nikah Urang Bandung di Bale Nyungcung

Masa kecilku tahun 50-an di kampung sana Ciamis Jawa Barat, acara pernikahan yaitu akad nikah dilakukan di masjid sedangkan resepsi pernikahannya diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, tradisi sekarang tidak begitu terperhatikan, mungkin saja sampai sekarang masih melakukan akad nikah di masjid atau di Kantor Urusan Agama (KUA) yang biasanya terletak di dekat masjid juga.

Pelaksanaan walimatul urusy dalam hal ini akad nikahnya dilaksanakan di masjid kemudian selamatannya di rumah. Seingatku pengantin perempuan mengenakan kebaya, terus pengantin pria berpakaian sederhana saja bercelana panjang baju hem biasa, terus berkopiah hitam. Sebelum akad nikah dimulai pengantin perempuan dijajal kemampuannya atau diperlihatkan kebisaannya membaca ayat suci Alquran, beberapa ayat (tentusaja jauh sebelumnya sudah diajarkan bagaimana membaca Alquran dengan tajwid yang baik).

Setelah selesai akad nikah terus kedua pengantin dengan berjalan kaki pulang ke rumah dan dimulai acara adat biasanya acara nginjak telur, buka pintu, dan terakhir nyawer. Kemudian kedua pengantin duduk di pelaminan sederhana, terkadang duduk di bawah dengan hanya diberi tilam seadanya saja untuk menerima ucapan selamat dari para undangan.

Pangantenan di Bandung diceritakan oleh Us Tiarsa R. dalam bukunya “Basa Bandung Halimunan” (Ketika Bandung Masih Berembun). Tahunnya adalah tahun 1951, disebutnya saat itu sedang segala susah, bahkan hajatannya disebut siduru isuk (memanaskan badan pagi-pagi di depan tungku dapur) saja untuk menyebutkan kesederhanaan penyelenggaraannya. Meskipun hanya siduru isuk tapi seserahan dan upacara  adat dilakukan lengkap.

Pelaksanaan akad nikah saat itu belum lajim dilakukan di rumah akan tetapi di masjid, urang Bandung menyebutnya kaum. Ada dua kaum yang dipakai menikahkan yaitu di Alun-alun (Kaum Bandung) dan kaum Cipaganti.

Kendaraan yang digunakan untuk berangkat ke kaum adalah delman atau kretek, kereta ditarik kuda. Pakaian perempuan di kepala memakai makuta kemudian memakai sleyer yang panjang sampai ke belakang.

Waktunya menikahkan biasanya mengambil bulan Rayagung (bulan Zulhijah), jadi bulan itu ramai yang kawinan. Jika banyak yang ditikahkan terpaksa ngantri jadi penghulu sibuk dibuatnya, pengantin dan pengantar pada nunggu di emperan kaum, sudah cape dangdan dan memakai sleyer yang panjang sampai menyapu jalan, terpaksa menunggu selonjoran di emperan bahkan ada yang jajan sirop segala, calon pengantin merasa haus barangkali.

Selesai akad nikah kembali naik delman yang sudah menunggu dibariskan di depan kaum, terus kuda dipacu dan bel delman dibunyikan, nong nang, nong nang.  Umumnya pengantin dan pengiring tidak pulang dulu ke rumah tapi jalan-jalan dahulu pengantin diarak ada yang keliling kota Bandung, ada yang ke Derenten (kebun binatang), ke Situ Aksan, bahkan merasa perlu untuk lewat dulu di depan Hebe (Gedung Sate).

Masjid atau kaum itu disebut  Bale Nyungcung, bale adalah bangunan, kalau nyungcung bahasa Sunda yang artinya kerucut seperti bentuk limas runcing ke atas. Menyebut bale nyungcung di Bandung  tak diragukan lagi merujuk ke penyebutan masjid atau kaum itu. Bahkan dipercakapan hari-hari kalimat “pulang dari bale nyungcung” adalah habis dinikahkan.