Sepiring Ikan Mujahir…

Sepiring Ikan Mujahir

Sepiring Ikan Mujahir

Baru-baru ini saya pulang dari kampung halaman yaitu dari Ciamis bagian utara, kalau menyebutkan Ciamis bagian utara termasuk Baregbeg, Cipaku, Kawali, Panjalu, Panawangan, dan lainnya lagi kesemuanya termasuk nama kecamatan dari Kabupaten Ciamis, jawa Barat.

Sewaktu kembali ke Bandung dioleh-olehi makanan khas Ciamis kaler tersebut, salah satunya sebungkus goreng ikan mujahir. Sesampai di Bandung oleh istri saya ikan mujahir tersebut digoreng kembali terus disimpan di meja makan. Dan tiba-tiba saja saya teringat akan masa kecil usia sekolah SD dan SMP tahun 50-an sampai awal 60-an cerita tentang ikan, khususnya ikan mujahir. Maka saya ambil kamera dan jadilah judul postingan “Sepiring Ikan Mujahir”.

Di Ciamis kaler tahun 50-an dimana air mengalir di parit, di sungai, tergenang di kolam, masih jernih seperti baru keluar dari mata air. Tak mengherankan jika air di sawah oleh para petani yang mencangkul jika kehausan langsung diminum. karena demikian melimpah ruahnya air yang keluar dari mata air, maka banyak keluarga yang memiliki kolam pemeliharaan ikan untuk dikonsumsi sendiri atau kalau ada kelebihannya dijual.

Dalam cerita-cerita pendek berbahasa Sunda sering disinggung mengenai bagaimana kalau Bupati dizaman kolonial turun ke Desa, menyalurkan kesukaannya akan menangkap ikan di sungai, dan cerita bagaimana nikmatnya menikmati pepes ikan. Pepes Ikan mas bibit adalah ikan yang biasa dijadikan indukan untuk dipijahkeun biar didapat anak-anak ikan baru. Ikan mas bibit tentu ada telurnya, telur ikan itulah yang melengkapi kelezatan pepes ikan mas bibit.

Karena budaya memelihara ikan di kolam dilakukan secara turun temurun tentu saja kemampuan warganya dalam mengelola ikan dan kolam sudah lihai. Misalkan saja bagaimana cara memijahkan ikan, membesarkan, dan cara-cara menangkap ikan yang paling aman tidak mengganggu ikan yang lain. Demikin juga dalam hal memasaknya dari mulai digoreng, dipanggang, dibakar, dipindang, disop, dan dibuat dendeng biar ikan tahan lama.

Ikan kolam juga berkasta-kasta ha ha ha, yang paling tinggi dan bisa disuguhkan ke Bupati adalah ikan gurami atau ikan mas bibit. Berikutnya adalah kelas perasmanan biasa yaitu sejenis tawes, tambak, nilem, beureum panon. Kemudian kelas terakhir adalah termasuk kelas paria hehe he yaitu ikan mujahir. Tidak tahu mengapa ikan mujahir hak azasinya demikian dipinggirkan, kemungkinan karena ikan mujahir itu, apalagi kurang pelihara, kepala besar, banyak tulangnya, dan tulang ikan mujahir termasuk keras.

Zaman saya kecil dimana kala hari raya ibi-ibu membawakan penganan lengkap masing-masing ke masjid, untuk dimakan lagi sendiri setelah dipanjatkan doa, disebut sidekah, tidak ada yang berani membawa mujahir kasta paria itu, gensi atuh.

Meski mujahir dianggap ikan tidak berkelas, akan tetapi zaman sekarang telah dibudidayakan menjadi ikan nila. Juga menurut saya ikan mujahir bujigjrig itu enak jika dipindang manis dengan gula jawa hingga empuk ketulang-tulangnya, atau diambil ketika masih keci alias baby mujahir dan digoreng garing sehingga krauk..krauk..

Yang lucu sepiring ikan mujahir yang saya sebutkan di awal ternyata akhirnya habis juga, termasuk dimakan oleh saya yang mulanya menolak…

Zaman Baheula, Ngagebrag Orok…

Ari geus aki-aki mah osok hayaaang bae ngadongeng teh, ngadongeng naon? Ah, rupa-rupa bae pangalaman zaman baheula, zaman keur budak. Naon sababna osok hayang bae ngadongeng atawa cacarita kanu ngarora? Sabab na mah cenah ari Si Aki geus ngalaman mangsa katukang, ari nu ngarora mah kapan acan. Kaduana sugan bae jadi picontoeun pikeun anu ngarora, komo mun ngamotivasi anu positif keur ngambah ieu kahirupan. Katiluna ngadongeng teh ngarah teu leungit rupa-rupa carita atawa pangalaman teh. Naha openan teuing atuh keun wae laleungiteun oge! Jiiih apan ngarah jaga mun aya nu hayang nyaho teu leungiteun teuing raratan, pan idealna mah engkena bisa jadi carita anu disambung sarungsum.

Ari nu ngaran zaman baheula wates waktuna teh ti iraha nya? 10, 20, 30, saratus taun, atawa sarebu taun kaliwat? Ah, atuh nu arek didongengkeun teh anu kuring (aki-aki tea) inget jeung ngalaman bae, saupamana ti mimiti taun 50-an, kuring gubrag ka dunya ceuk beja mah taun 1946. Sok sanajan boga tanggal kalahiran, eta mah meunang ngira-ngira bae, da geuning zaman harita di pilemburan mah tara aya nu haat nyatet tanggal lahir anakna, kilang bara atuh nyieun akte kelahiran mah. Sok sanajan eta tanggal teh meunang ngira-ngira tapi … nurustunjung (punten!) na teh ku barudak jeung ku incu make jeung diulang tahun keun deuih…

Anu rek dicaritakeun teh tempatna di wewengkon Ciamis Kaler atawa Ciamis Utara meureun mun teu salah mah zaman ayeuna wewengkon sapanjang jalan anu ngajembat ti Ciamis kota nepi ka Kabupaten Kuningan, Kacamatan anu kaliwat teh kacamatan Baregbeg, Cipaku, Kawali, Panjalu, nepika Panawangan.

Naon sababna kuring nulis dina basa Sunda kapan biasana mah dina bahasa Indonesia? Utamana mah nyaritakeun zaman harita, di tempat eta anu eta tempat teh tug nepi ka kiwari keur komunikasi teh ngagunakeun basa Sunda, asa kamalayon mun nulis henteu dina basa indung teh. Atuh leuwihna ti eta, asa loba kekecapan ti mimiti judul carita euweuh babandinganana dina bahasa Indonesia, atawa eta mah ketang kaasup katuna kuring dina cumarita atawa tutulisan.

Aduh, ieu teh bet loba pisan sanduk-sanduk papalaku, panjang teuing bubukana, ari kana eusi nu rek dicaritakeun mah teu kaur prak atawa teu kaur pok. Lain, lain dongeng dongengek nedunan kahayang budak anu menta pangdongengkeun “Zaman baheula aya hiji raja kabeukina gedang atah, komo nu asak mah… “. (Nyutat tina buku “Sura-Seuri Sunda meunang H.D. Bastaman).

Tah, zaman harita ari anu ngajuru (aduh ieu teh asa teu pantes keur manusa mah, da ngajuru mah keur embe, munding, atawa sapi). tara ieuh ditulungan ku bidan atawa jajauheun ku dokter umum atawa geuning beh kota jeung nu boga pakeunna mah make jeung dokter spesialis kandungan sagala. Zaman harita mah cukup ku paraji atawa di lembur kuring mah disebutna “Ma beurang” atawa “Indung beurang”. Teuing kuring teu ngabandungan atawa kumaha tara aya paribasa orok memeh dilahirkeun “letak sungsang” atawa jalan ngalahirkeun kahalangan ku bali, asa can ngadenge anu disesar sagala. Kabeh ngalahirkeun normal, da memang normal lain, ngajuru mah lain panyakit, tapi pikabungaheun, pagawean pang mulyana anu teu bisa dipigawe ku kaum bapa.

Ari budak lahir ceuk ingetan kuring asa tara diazanan dina ceuli katuhu, tuluy dikomatan dina ceuli orok beulah kenca siga zaman beh dieu. Nu kawenehan teh ku paraji atawa Ma Beurang tea “digebrag”. Prak-prakanana basajan bae nyaeta orok keur sare atawa keur beunta oge meunang meureun digolerkeun dina dipan. Tuluy si Paraji teh nyekel batu ukuran leuwih gede batan peureup kolot, Eta batu teh digebragkeun atawa diteunggeulkeun ka… gigireun orok kencaeun atawa katuhueun. Unggal gebrag eta batu kana palupuh atawa dipan tea pok Si Ma Beurang teh ngucapkeun: “Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeeunana!” Brag ngagebrag: “Ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana!” Brag ngagebrag deui: “Ulah sakecap-kecapna lamun lain kecapkeuneunana!”

Teu siga zaman ayeuna poe ieu ngajuru, isukna biang bayi geus bisa leumpang. Baheula mah tas ngalahirkeun teh tuluy ngagoler bae, bari ditunjangeunana digoleran batu gede ngarah ngeunah nu nyanghunjar bari ngajejek batu.

Ma Beurang bulak balik ka nu tas ngajuru, sakalian ngamandian jabang bayi bari jeung ngurus indungna. Can opat puluh poe mah Indung Beurang tara kendat ngalongokan kanu tas ngajuru, sanajan indung orok geus jagjag oge. Ongkoh sakalian ngagebah bapana si orok bisi ngaragamang memeh 40 poe.

Cag!

 

Rumah Antik Di Bukit

Sewaktu saya berkesempatan jalan-jalan sendiri, memisahkan diri dari rombongan,  di Kota Bukittinggi pada bulan Agustus 2013 yang lalu, agak mencari-cari bangunan rumah hunian peninggalan zaman baheula, berupa rumah antik sebagai warisan budaya. Rumah-rumah beronjong atau rumah gadang memang banyak kelihatan, tapi saya ingin memotret rumah-rumah hunian zaman bahari.

Bukittinggi adalah kota lama sejak zamannya Siti Nurbaya, apalagi jika diukur dengan Jam Gadang atau Benteng Fort De Kock, harusnya banyak rumah peninggalan yang antik hunian orang Belanda misalnya.

Saya sempat mencari-cari sepanjang Jalan A Yani, yang apalagi disambung dengan Pecinan biasanya banyak ditemukan rumah-rumah lama. Di Pecinan mungkin rumah-rumahnya sudah pada dirombak jadi rumah atau toko zaman sekarang.

Foto-foto di bawah ini adalah rumah-rumah yang khas dan specifik, sepertinya rumah-rumah peninggalan zaman bahari. Namun sebagian tidak terurus dan tidak berpenghuni. Untuk mempertahankan rumah-rumah antik harusnya ada perdanya (siapa tahu sudah ada) agar jangan sampai dibongkar diganti dengan bangunan modern.

Kota tanpa bangunan lama seperti kota bisu, tak berbicara apa-apa.

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Tiga rumah diatas terletak di jalan ke arah Lembah Sianok

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Rumah di atas terletak di Jalan Panorama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama

Bangunan Rumah Model Lama 6

Bangunan Rumah Model Lama 7

Saya memang kurang jeli mencari, lain kali bisa memberikan informasi yang lebih jelas.

Sekian dahulu

Indische Restaurant atawa Rumah Makan Naga Mas di Bandoeng

Sejak zaman dahoeloe Bandoeng terkenal dengan sebutan kota kuliner, bahkan sampai sekarang ini apalagi setelah ada jalan tol Jakarta – Bandung yang dengan kendaraan roda empat bisa dicapai dalam waktu 2,5 jam saja. Nah karena salah satu sebab yaitu jajanan makanan alias menikmati kuliner di Bandung inilah orang Jakarta banyak berduyun-duyun datang ke Bandung.

 Jenis makanan sangat variatif misalkan saja yang padatnya ada nasi timbel, nasi bakar, bahkan nasi edan. Diantara berbagai jajanan yang paling banyak adalah yang terbuat dari tahu, mi, bakso, dan sejenisnya. Sedangkan jajanan khas Bandung lain adalah batagor, siomay, dan cireng. Batagornya ada batagor “Riri” dan batagor “Kingsley”. Sedikit lagi, kupat tahu, surabi, dan bubur ayam Mang Oyo. Wah masih banyak lagi sampai lupa untuk menyebutkannya satu per satu.

 Nah, rumah makan Tionghoa jangan dilupakan, umumnya orang Cina jago masak membuat makanan yang lezat-lezat sampai ada semboyan koki Cina berbunyi:

Semua yang berkaki empat, melata di muka bumi kecuali meja

Semua yang bisa terbang di awang-awang, kecuali layangan

Semuanya bisa dimasak, dihidangka,  dan dimakan

Urang Bandung biasanya tidak menyebut “bule” kepada bangsa kulit putih, sebab sebutan “bule” bukan untuk manusia tetapi untuk kerbau yang bule. Zaman kolonial Belanda menyebut orang kulit putih itu dengan sebutan bangsa Walanda. Makanan untuk bangsa Walanda, disebut makanan Eropa atau menu Eropa.

Adapun restoran beken Bandung baheula yang menghidangkan masakan Eropa diantaranya “Moison Bogerijen” di jl Braga, “Moison Boin” di jl Naripan, “Moison Smith” di jl Merdeka, “Rumah Makan Capitol” di jl Braga, “Paradise Restaurant” di Pasar Baru, dan , “Indisch Restaurant” di Aloen-Aloen Bandoeng.

Indisch Restaurant inilah yang akan saya beri keterangan, ada sebabnya, asal mulanya ada permintaan dari sahabat saya Nane yang menulis komentar pada tulisan saya berjudul …….. isi komentarnya adalah: “Numpang tanya… Mungkin anda punya informasi, tentang sebuah restauran jaman dulu. Namanya : Rumah Makan Naga Mas atau Indische Restaurant. Menurut orang tua kami, letaknya persis di bangunan BRI Tower sekarang”.

Keterangan yang diperoleh dari beberapa buku bacaan di rumah tentang Bandoeng tempo doeloe disebutkan, sekali lagi, bahwa Indisch Restaurant atau betul belakangan namanya menjadi Rumah Makan Naga Mas adalah rumah makan kelas berduit yang menyediakan selain makanan Cina juga menu makanan Eropa, maklum pada saat itu banyak orang Belanda dan Eropa lainnya yang perlu dipenuhi selera makannya. Selain bagi orang Eropa warga kota Bandung, juga bagi para Preanger planters alias para petani kaya yang turun gunung dari sekitar Bandung selatan yaitu petani teh dan kina.

Saat ini bangunan itu sudah tidak ada lagi akan tetapi di lokasi bekas Indisch Restaurant itu berdiri mahiwal alias berbeda dengan bangunan kiri kanannya yang antik, sebuah bangunan menjulang tinggi 16 tingkat bernama BRI Tower, tempatnya Bank Rakyat Indonesia usaha dan berkantor. Alamat jelasnya Jl. Asia Afrika No. 57-59.

 Sepertinya kalau mau nyukcruk sejarahnya bangunan itu, yaitu asal mula sebuah toko bernama Toko de Vries, Toko de Vries di Grote Postweg, sekarang Jln Asia Afrika, merupakan toko serba ada yang mulai dibuka pada awal tahun 1900-an. Pendirinya adalah Klaas de Vries. Toko de Vries berasal mula dari warung kecil  Klaas de vries di utara Aloen-Aloen dimana lokasinya di BRI Tower sekarang ini berdiri sekitar tahun 1986. Sepertinya dari bekas toko Klaas de Vries ini kemudian menjadi Indisch Restaurant.

Seni bangunan dari “Indisch Restaurant” masa dulu, yang banyak menggunakan konstruksi balok kayu adalah perpaduan dari bentuk  sebuah Pendopo (seperti Kabupaten) dengan gaya arsitektur barat dan Cina. Maklumlah, para anemer dan pekerja bangunan tempo dulu pada umumnya Cina, sehingga kreasi jamahan tangan mereka masih terlihat membekas. Yang seumuran dengan Restoran itu adalah bangunan kabupaten Bandung dan Mesjid Agung tempo dulu yang atapnya susun tiga berbau Hindu Jawa.

Yang paling sering disebutkan di tulisan-tulisan, jika kita browsing di internet, yaitu bahwa Indische Restaurant berperan dalam peristiwa heroik Bandung Lautan Api, ceritanya adalah: Pada siang tanggal 24 Maret 1946, TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan masyarakat mulai mengosongkan Bandung Selatan dan mengungsi ke selatan kota. Pembakaran dimulai pada pukul 21:00 di Indisch Restaurant di utara Alun-alun (BRI Tower sekarang).

Mengapa para pejuang membumi hanguskan Bandung karena gedung-gedung strategis yang kemungkinan akan digunakan Belanda. TRI  merencanakan peledakan dimulai pukul 24.00 di Gedung Regentsweg, selatan alun-alun Bandung yaitu gedung Indische Restaurant (sekarang Gedung BRI)  sebagai aba-aba untuk meledakkan semua gedung. Tapi mengapa rencana peledakkan mulai jam 24.00 tapi jam 21.00 sudah mulai? Kemungkinan karena kesalahan teknis, maklum zaman dahoeloe, sebab pada jam 21.00 sudah kedengaran ada ledakan entah dari mana, maka dimulailah pembumihangusan Bandung pada jam itu.

Demikian cerita Indische Restaurant yang tinggal waasna atau tinggal kenangan.

Sumber bacaan: Semerbak Bunga di Bandung Raya oleh Haryoto Kunto, Album Bandoeng Tempo Doeloe oleh Sudarsono Katam & Lulus Abadi, Wajah Bandung Tempo Doeloe oleh Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe oleh Haryoto Kunto.

Bangunan Berumur Sepanjang Jalan Pasteur Bandung

Jika Anda memasuki Kota Bandung dari pintu tol Pasteur akan segera sampai ke jalan Dr Junjunan, kemudian jika terus lurus akan menemui jembatan layang Pasupati. Jika sudah kelihatan tangara dayeuh atau landmark seperti gambar di bawah ini Anda pasti tidak akan katalimbung alias lost orientation, yakinlah bahwa Anda sudah berada di Kota Bandung.

Jembatan Layang Pasupati Menjadi Landmark Kota Bandung

Jembatan Layang Pasupati Menjadi Landmark Kota Bandung

Jembatan layang Pasupati (dari nama jl Pasteur dan jl Surapati) diuji coba tanggal 26 Juni 2005, sebagian sekira sepanjang 720 meter persis berada di atas jalan Pasteur. Nah, di jalan Pasteur yang ada di bawah jembatan layang itu terdapat bangunan lama, yang jika Anda tetap berada di jalan layang Pasupati dan naik kendaraan, tentu atau bisa dipastikan bangunan lama itu tidak akan kelihatan. Baru bisa melihat dan memotret bangunan lama itu jika Anda berjalan kaki lalu melongok ke tepi jalan layang tersebut. Foto-foto yang aku pajang di sini adalah hasil foto dimana aku sendiri masuk dan berjalan kaki sepanjang jalan layang Pasupati itu.

Cerita jalan Pasteur ditahun 60-an, dan barangkali beberapa tahun kemudian atau sebelum dibangun jalan layang Pasupati, sangatlah lengang dan asri, di kiri kanan jalan ditanami pohon palm yang menjulang tinggi.

Di sekitar jalan Pasteur ini adalah kompleks kesehatan, pertama akan ditemukan nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama dokter terkemuka dalam sejarah Nasional seperti Van der Hoopweg  = Jl. Abdulrachman Saleh, Tirionweg = Jl. Dokter Abdul Rivai, Vosmaerweg = Jl. Dokter Gunawan, Rotgansweg = Jl Dokter  Otten, Rotgansplein = Taman Dr. Otten, Helmersweg = Jl. Dokter Radjiman, Tesselschadeweg =  Jl. Dokter Rubini, Potgieterweg = Jl. Dokter Rum dan seterusnys.

Terus akan ditemukan gedung-gedung pendidikan seperti Sekolah Analis (Laboratorium Kesehatan), Sekolah Pengatur Rawat, dan Sekolah Asisten Apoteker. Tenaga kesehatan prakteknya di RS Hasan Sadikin, yang juga tempatnya para coas mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad berpraktek. Jangan lupa di seberang RS Rancabadak ada sekolah dan sekaligus asrama bidan.

Eh.., padahal aku lagi cerita bangunan lama. Lagian cerita pendidikan kesehatan tahun 60-an itu sekarang tinggal bekasnya, sekolahnya sudah tidak ada lagi diganti dengan jenjang akademi yang entah dimana tempatnya.

Bangunan lama tersebut adalah Het Algemeene Bandoengche Ziekenhuis yang dibangun Walanda pada tahun 1920, kemudian hari menjadi Rumah Sakit Rantjabadak atau RS Hasan Sadikin. Gambar lokasi dahulu seperti di bawah ini

Bangunan Lama RS Rantjabadak atau RS Hasan Sadikin Bandung

Bangunan Lama RS Rantjabadak atau RS Hasan Sadikin Bandung

Saat ini Rumah Sakit itu sebagian sedang dibongkar menjadi bangunan baru yang tinggi menjulang dibangun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Bangunan Lama Sebelah Kanan akan segera habis

Bangunan Lama Sebelah Kanan akan segera habis (jl Sukajadi)

Sisa Bangunan Lama RS Rantjabadak (Jl Pasirkaliki)

Sisa Bangunan Lama RS Rantjabadak (Jl Sukajadi)

Hanya demi menghargai bangunan warisan budaya disisakan di bagian mukanya.

Bagian depan RS Rantjabadak dibiarkan tetap utuh

Bagian depan RS Rantjabadak dibiarkan tetap utuh

Jika terus ke sebelah timurnya akan bertemu dengan kompleks Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur juga dibangun Belanda pada tahun 1923, sekarang namanya menjadi Bio Farma.

Institut Pasteur Th 1930

Institut Pasteur Th 1930

Bangunan Lama Pasteur Institute sebelah kanan Bisakah Bertahan?

Bangunan Lama Pasteur Institute sebelah kanan Bisakah Bertahan?

Bangunan lama masih dipertahankan, dengan lapangan rumput yang luas di depannya, indah bukan?

Bangunan lama masih dipertahankan, dengan lapangan rumput yang luas di depannya, indah bukan?

Menurut aku masih ada bangunan lama terletak di jalan Pasteur ini yaitu bangunan gapura masuk ke jalan Dr Slamet, sejarah bangunan ini belum ketemu raratannya.

Gapura Jl Dr Slamet

Gapura Jl Dr Slamet

Sumber:

1. Album Bandung Tempo Doeloe Oleh Sudarsono Katam & Lulus Abadi

2. Komunitas “Aleut”

Naik Spoor Mundur…

Aku tinggal di Bandung, adik sekeluarga berdomisili di Cirebon, dan adik bungsuku itu merencanakan mengawinkan anak laki-lakinya di Semarang. Terus dengan sangat, meminta agar aku sebagai sesepuh yang menyerahkan calon pengantin pria kepada keluarga calon besan, itu dilakukan sehari sebelum hari pernikahan dalam acara seserahan. Maka tidak ada pilihan lain aku dan istri harus datang ke Semarang pada waktunya. Kalau bepergian, sepanjang tidak ada aral melintang aku selalu ok saja, asal badan sehat, dan satu lagi ada bekalnya…

Posisi duduk di kelas eksekutif KA Harina

Posisi duduk di kelas eksekutif KA Harina

Adapun jadual kereta api Bandung – Semarang adalah dari Bandung berangkat malam jam 20:30 dan sampai di Semarang pukul 05:06 (8.5 jam) keesokan harinya. Demikian juga dari Semarang ke Bandung berangkat pukul 20:30 dan sampai di Bandung keesokan harinya jam 04:58.

Tarifnya kalau pemberangkatan hari-hari week end yakni Sabtu dan Minggu lebih mahal ketimbang hari-hari week day. Misal aku dan istri berangkat hari Kamis di bulan September 2012 tarifnya kelas eksekutif Rp 155.000, kelas bisnis dewasa Rp 110.000 dan bisnis anak Rp 88.000. Sementara untuk Semarang – Bandung pada hari Sabtu tiketnya adalah kelas eksekutif Rp 185.000, kelas bisnis dewasa 140.000 dan anak-anak Rp 118.000.

Yang aku dan istri tumpangi adalah kereta api Harina kereta api eksekutif  yang melayani Bandung – Semarang Tawang. Nama Harina konon diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kijang. Rute yang dilewati cukup unik, dari Bandung tidak ke arah timur melainkan ke arah barat dulu menuju Cikampek, sampai Cikampek kemudian lokomotifnya diputar dan terus berbalik ke arah timur melewati Cirebon, Tegal, Pekalongan, sampai Semarang Tawang.

Spoorweg, Peta rel KA masa dibuat dahulu

Spoorweg, Peta rel KA masa dibuat dahulu

Ceritanya aku dan istri sudah ada di atas kereta api Harina tersebut, pikiranku melayang ke belakang, meskipun aku tidak mengalami, tapi dari buku yang aku baca yaitu buku “Wajah Bandoeng Tempo Doeloe” oleh Haryoto Kunto bahwa pemasangan rel kereta api dari Batavia ke Bandung, lewat Bogor dan Cianjur, diresmikan pada tanggal 17 Mei 1884.

Berikutnya Staats Spoor yaitu Perusahaan Kereta Api Negara saat zaman kolonial Belanda, juga membuat rel kereta pada tanggal 23 Februari 1918 yaitu jalur  K.A. :  Bandung – Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Citali (kesemuanya ada di sekitar Bandung). Sebetulnya direncanakan terus ke Sumedang, namun tak pernah menjadi kenyataan.

Lima puluh tahun kemudian sejak sambungan dari Batavia ke Bandung lewat Bogor, pada tanggal 1 November 1934 diresmikan  jalan baru melalui Cikampek Purwakarta.

Jalur K.A. :  Bandung – Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Citali,  yang sebetulnya direncanakan terus ke Sumedang, tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan jika saja Bandung – Sumedang rampung, maka ada kemungkinan dibuat rel kereta apai Sumedang – Cirebon.

Karena jalan Bandung – Cirebon dengan kereta api jalannya tidak dibuat oleh Staatsspoor, maka pertama KA Harina harus ke utara barat dahulu sejauh 75 km, keduanya penumpang naik kereta Harina dari Cikampek ke Semarang Tawang terus-terusan sejauh 466 km-an dalam posisi mundur.

Meskipun jalan KA harina mundur, karena kursi tidak bisa diputar, kecuali kesepakatan bersama penumpang lain, tidak masalah, apalagi perjalanan malam hari dimana penglihatan ke luar gelap gulita, atau gelap-gulita karena kebanyakan tidur ya?

Naik KA Harina Bandung – Semarang atau sebaliknya Semarang Bandung secara umum relatif memuaskan, apalagi di Stasiun lebih tertib, bersih, dan nyaman pertama tidak ada calo, kedua aman karena tidak sembarangan orang bisa masuk Stasiun, terus juga pedagang, termasuk pedagang asongan sudah tidak ada.

KA Harina saat pulang dari Stasiun Semarang Tawang menuju Bandung

KA Harina saat pulang dari Stasiun Semarang Tawang menuju Bandung

Demikian perjalanan Bandung – Semarang pp dengan KA Harina berjalan dengan lancar dan cukup memuaskan. Demikian juga dengan acara pernikahan keponakan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang berjalan dengan sukses.

Saat pulang ke Bandung harus posisi mundur lagi yaitu dari Cikampek ke Bandung sejauh 75 Km, tak masalah karena tidur lagi…

Dasar, Si Borokokok…!

Anda pernah mendengar tokoh imajinatif budaya Sunda Si Kabayan? Si Kabayan adalah tokoh yang dianggap lucu, polos, bisa cerdas, tapi juga bisa menjadi tokoh pemalas atau tokoh yang tidak patut untuk ditiru. Seperti tokoh lain Abu Nawas atau Nasrudin cerita mengenai Si Kabayan telah ditulis oleh banyak pengarang Sunda diantaranya Si Kabayan oleh Utuy Tatang Sontani (1959), Si Kabayan Manusia Lucu oleh Achdiat Karta Mihardja (1997), Si Kabayan Nongol di Zaman Jepang oleh Achdiat Karta Mihardja, Si Kabayan dan beberapa dongeng Sunda lainnya oleh Ayip Rosidi (1985), Si Kabayan jadi Wartawan oleh Muhtar Ibnu Thalab (2005), Si Kabayan jadi Dukun oleh Moh. Ambri, Kabayan Bikin Ulah (2002, komik kompilasi), dan ada beberapa lagi.

Bukan hanya berbentuk buku cerita tentang Si Kabayan ditulis orang, akan tetapi juga dalam rupa film, seperti film Si Kabayan (1975), Si Kabayan Saba Metropolitan (1992), Si Kabayan Cari Jodoh (1994), Kabayan Jadi Milyuner (2010), dan beberapa lagi film lainnya. Dalam film Si Kabayan itu ada tokoh lain yaitu Nyi Iteung sebagai istri Si Kabayan, dan mertua lakinya dalam bahasa Sunda mertua itu disebut mitoha. Nah, karena Si Kabayan ini tokoh yang malas dan meskipun seringnya lucu, dalam pandangan mitohanya Si Kabayan itu menyebalkan (pikasebeleun) dan punya gelar “Si Borokokok”.

Perilaku-perilaku lain yang pikasebeleun dalam ungkapan bahasa Sunda ada beberapa lagi misal “Si Atah Adol”, “Si Tukang Ngabuhiam” Si Purunyus”, “Si Bangkawarah”, bahkan “Si Dodol” ini semua kalau mau mengambil istilah dari Pak Mario Teguh adalah perilaku yang “not cool” lawan dari perilaku “not cool” atau yang terpuji adalah yang “cool”, dan kebalikan dari “Si Borokokok” dalam cerita Si Kabayan itu dipuji sebagai “Si Kabayan tea atuh!”.

Perilaku tidak terpuji dari para pemimpin baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yaitu  korup, kolusi, dan nepotis adalah juga termasuk kelompok yang perlu disebut Si Borokok! Dari kelompok eksekutif umpama para pemimpin daerah misal bupati seyogianya menjadi contoh tauladan atau panutan warganya. Makanan berupa dodol dari Garut memang enak tapi kalau pemimpin daerah yang dodol! Termasuk kategori Si Borokokok!

Memang kita tidak perlu heran dengan para pemimpin daerah semisal dari 400-an lebih Bupati dan walikota se Indonesia ada saja yang dodol atau Si Borokokok! itu.

Apakah ada hubungannya dengan perilaku beberapa Bupati zaman dahulu saat kolonial Belanda? sewaktu zaman menak yang biasa dimemenan dan dienak-enak, banyak saja perilaku para Bupati yang patut diberi gelar Si Borokokok ini. Misal saja dari tiga godaan bagi para pejabat yaitu harta, tahta, dan wanita, banyak yang tidak tahan dengan wanita.

Bupati dan Bawahannya di daerah

Bupati dan Bawahannya di daerah

Dalam eseynya A Sobana Hardjasaputra berjudul “Nyangrah” yang dimuat di majalah bulanan Sunda Cupumanik bulan September 2008 bahwa perilaku pejabat pemerintah yang tidak harus ditiru sebagai berikut:

Di Tatar Sunda dahulu, sampai ke akhir abad ke 19 yang disebut “nyangrah” diterapkan kepada salah satu hak istimewa bupati, yaitu meminta sesuatu kepada bawahan atau rakyat di wilayah kekuasaannya.

Kebiasaan begitu utamanya jika bupati turni ke wilayah kekuasaannya. Kalau sedang berkunjung disediakan pesangrahan dan selalu disertai lurah atau kuwu di tempat itu. Kalau ada kemauan biasanya bertanya dahulu. Misalnya melihat seekor kuda yang bagus yang bupati seperti menginginkannya. “Bagus kuda itu, Siapa pemiliknya Lurah?” Dijawab Ki Lurah: ”Itu kan milik dalem sendiri…” Kuda itu biasanya diberi tanda dengan digunting bulu surinya. Seterusnya kuda tersebut diantarkan ke pusat kota sekalian mengantar bupati.

Kalau kuda biarlah hanya binatang, Bagaimana kalau bupati melihat yang bening? Mojang langsing. Kalau sudah disangrah nggak bisa menolak. “Anak itu begitu cantik, anak siapa itu Lurah?” begitu kata bupati kalau melihat gadis yang disukainya. Ki Lurah, Orang tua anak itu, demikian juga Nyi Mojang tidak bisa lagi menolak meskipun bakal menjadi selir bupati yang ke sekian belas atau bahkan yang ke sekian puluh.

Juga dalam bukunya “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 – 1942” Dr. Nina H. Lubis pada judul Perkawinan dan Konkubinasi menulis: Kaum menak Priangan pada umumnya melakukan poligami (beristri lebih dari satu) dan konkubinasi (berselir banyak). Disamping istri resmi (yang dinikahi) ada juga istri-istri tidak resmi (yang tidak dinikahi). Salah seorang istri resmi berkedudukan sebagai garwa padmi yang setaraf dengan permaisuri seorang raja. Istri yang bukan padmi biasa disebut garwa leutik. Istri yang tidak dinikahi biasa disebut parekan (selir).

Jika menemukan bupati yang not cool sebut saja “Si Borokokok!” tapi kalau ada pemimpin atau dalam istilah Majalah Tempo sebagai Bukan Bupati biasa karena jasa-jasanya memajukan wilayahnya sebut saja bupati cool atau “Siapa dulu bupatinya atuh!”.