Buku-Buku Terbitan Pustaka Jaya Tahun 1973 – 1974

Pada tahun 1973 penerbit Pustaka Jaya mengeluarkan setidaknya 32 judul buku, sedangkan di tahun 1974 diterbitkan kurang lebih 51 buku.

Buku- Buku Terbitan Pustaka Jaya Tahun 1973 sebagai berikut:

1. Anak-Anak Malam, S.A. Sukanto, Pustaka Jaya 1973

2. Asmaradahana, Ki Anepaken, Pustaka Jaya 1973

3. Babalik Pikir, Samsudi, Indonesia: Kisah Si Emed terjemahan Patitis, Pustaka Jaya 1973

4. Berkenalan dengan Existensialisme, Fuad Hassan, Pustaka Jaya 1973

5. Bintang-Bintang: Kumpulan Cerita Pendek, Ras Siregar, Pustaka Jaya 1973

6. Dewi Sri: Dongeng asal mulanya padi, Ki Umbara, Pustaka Jaya 1973

7. Empat Kuntum Melati, W.T. Surtiningsih, Pustaka Jaya 1973

8. Gondewa, Dakman Mudyadi, Pustaka Jaya 1973

9. Ito Arswendo Atmowiloto, Pustaka Jaya 1973

10. Kisah Si Emed / Babalik pikir, Samsudi, Pustaka Jaya 1973

11. Kuda Bertanduk, Yus Rusamsi, Pustaka Jaya 1973

12. Lain Sekarang Lain Esok, Luwarsih Pringgoadisurjo, Pustaka Jaya 1973

13. Lelaki Tua dan Laut / The old man and The Sea, Ernest Hemingway, Pustaka Jaya 1973

14. Masalah Angkatan dan Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia, Ajip Rosidi, Pustaka Jaya 1973

15. Mengejar Pencuri Kuda, Jan Armerun, Pustaka Jaya 1973

16. Negeri Impian, Sujono H.R., Pustaka Jaya 1973

17. Oh Film, Misbach Jusa Biran, Pustaka Jaya 1973

18. Pabrik, Putu Wijaya, Pustaka Jaya 1973

19. Pada Sebuah Kapal, Nh. Dini, Pustaka Jaya 1973

20. Pak Gangsir, Juru Ramal Istana, Djokolelono, Pustaka Jaya 1973

21. Perjuangan Si Hitam, Min Resmana, Pustaka Jaya 1973

22. Petualangan Tom Sawyer, Mark Twain, Djokolelono, Pustaka Jaya 1973

23. Puteri Berambut Emas: Dan dongeng- dongeng lainnya, Leo Tolstoy, Pustaka Jaya 1973

24. Puteri Indraswari, Djokolelono, Pustaka Jaya 1973

25. Rahasia di Balik Lukisan, Djokolelono, Pustaka Jaya 1973

26. Raja dan Hantu, AbodurrahmanDjadjaprawnira, Pustaka Jaya 1973

27. Rumah Raya, Trisno Sumardjo, Pustaka Jaya 1973

28. Si Cempaka, Yus Rusamsi, Pustaka Jaya 1973

29. Sinderela, Yus Russi, Pustaka Jaya 1973

30. Tati Takkan Putus Asa, Luwarsih Pringgoadisurjo, Pustaka Jaya 1973

31. Telegram, Putu Wijaya, Pustaka Jaya 1973

32. Terdampar di Bukit Naga, Suyono H.R., Pustaka Jaya 1973

Buku-Buku Terbitan Pustaka Jaya Tahun 1974:

1. Anak-Anak yang Bahagia, S. A. Sukanto, Pustaka Jaya 1974

2. Anis dan Herman, Arswendo Atmowiloto, Pustaka Jaya 1974

3. Bertamasya ke Pulau Panggang, Slamet Soeseno, Pustaka Jaya 1974

4. Buah Renungan, Multatuli, penerjemah: Asroel Sani, Pustaka Jaya 1974

5. Budak Teuneung / Anak Pemberani, Samsudi, diterjemahkan oleh Pakhera, Pustaka Jaya 1974

6. Buku Bacaan Bergambar: domba dan sultan, diceritakan dan dgambari oleh Yus Rusamsi, Pustaka Jaya 1974

7. Dalem Boncel, Ki Umbara, Pustaka Jaya 1974

8. Desaku Punya Lagu, Saleh Mas Sastrawinata, Pustaka Jaya 1974

9. Dewi Sakuntala, Dakman Mudyadi, Pustaka Jaya 1974

10. Di Ambang Fajar, Sri Bekti Subakir, Pustaka Jaya 1974.

11. Dino Ingin Gagah, M. Poppy Hutagalung, Pustaka Jaya 1974

12. Domba dan Sultan, diceritakan dan digambarkan oleh Yus Rusamsi, Pustaka Jaya 1974

13. Dongeng Rakyat Sunda, Min Resmana, Ogin Amarsakti, Pustaka Jaya 1974

14. Hadiah Ulang Tahun, Totilawati Tjitrawasita, Pustaka Jaya 1974

15. Hang Tuah, Abdullah Mustappa, Pustaka Jaya 1974

16. Karena Pisau, E. Soekardi, Pustaka Jaya 1974

17. Keledai Berkulit Macan: Dongeng-dongeng Yunani, Dikisahkan kembali oleh Kania, Pustaka Jaya 1974

18. Kisah Judar Bersaudara: Saduran kisah-kisah seribu satu malam, Mochtar Lubis, Pustaka Jaya 1974

19. Kuda Zaman Remang, L.N. Navolle, Pustaka Jaya 1974

20. Lawa dan Kusya: Kisah putra-putra Sri Rama, Pustaka Jaya 1974

21. Malam Pengantin: Kumpulan cerita Pendek, Putu Ayu Tirthawirya, Pustaka Jaya 1974

22. Manusia Baru, Sanoesi Pane, Pustaka Jaya 1974

23. Matahari Jakarta: Lukisan Kehidupan M. Husni Thamrin, Soekanto S. A, Pustaka Jaya 1974

24. Melawan Raja Sihir, Hans Christian Andetsen, Pustaka Jaya 1974

25. Memahami Cerita Rekaan, Dr. Panuti Sujiman, Pustaka Jaya 1974

26. Merpatiku Sayang, Rayani Sriwidodo, Pustaka Jaya 1974

27. Menyongsong Badai, Luwarsih Pringgi Adisurjo, Pustaka Jaya 1974

28. Midin Bersekolah Kembali, Abdulhafiz Rafie, Pustaka Jaya 1974

29. Naga, Jan Amerun, Fadli Rasyid, Pustaka Jaya 1974

30. Negara Margasatwa, Prabandaru, gambar oleh A. Wakijan, Pustaka Jaya 1974

31. Pak Jupri yang Sial, diceritakan oleh Probandara, digamabar oleh Syahwil, Pustaka Jaya 1974

32. Paparisa, Safano Jusran, Pustaka Jaya 1974

33. Pengemis Buta: Dongeng Persia, Adikusumah, Pustaka Jaya 1974

34. Pergolakan, Wildan Yatim, Pustaka Jaya 1974

35. Pertapa dan Tikus, Adikusumah, Pustaka Jaya 1974

36. Puteri Duyung, diterjemahkan oleh Ermas, Pustaka Jaya 1974

37. Puteri Elisa, H.C. Andersen, Pustaka Jaya 1974

38. Putri Ayu Pumianjung: Sebuah dongeng Sunda, Dakman Mudyadi, Pustaka Jaya 1974

39. Radjawali, Zuber Usman, Pustaka Jaya 1974

40. Rini Diculik, Djokolelono, Pustaka Jaya 1974

41. Resi Bisma, Dakman Mudyadi, Pustaka Jaya 1974

42. Robin Hood, dikisahkan kembali oleh: T. Jusuf, Pustaka Jaya 1974

43. Saat Orang Berterus Terang: Empat cerita pendek, Wildan Yatim, Pustaka Jaya 1974

44. Sang Pangeran dan Si Jembel, Mark Twain, Pustaka Jaya 1974

45. Sangkar Tak Betpintu, Afiatin Priatna,Pustaka Jaya 1974

46. Sebuah Perkawinan: Empat Cerita, Nasyah Jamin, Pustaka Jaya 1974

47. Sehari bersama Simin, Slamet Soeseno, Pustaka Jaya 1974

48. Selembar Daun: Kumpulan Sajak, Wing Karjo, Pustaka Jaya 1974

49. Sendiri di Dunia Hektor Malot, Pustaka Jaya 1974

50. Si Golok Panjang, Ki Umbara, Diterjemahkan oleh Patitis, Pustaka Jaya 1974

51. Si Miskin yang Dermawan, Prabandaru, Pustaka Jaya 1974

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s