Wirangrong

Aduh abdi wirang teuing,
ku batur pada marelong,
kedah nagen bae nangtung,
teu kenging obah saeutik,
sasat didamel tongtonan,
wiwirang di kolong catang

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

Advertisements

One thought on “Wirangrong

  1. Sampurasun …
    Badé naros dupu H. Iding Suwardi téh tipalih mana ? naha leres anu dipimaksad téh Ciongka Selacai Cipaku Ciamis ? saupami leres éta mah lembur simkuring. duka pami benten. hatur nuhun pun Ricky ti Ciongka. Hp. 085216843000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s