Maskumambang

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Hiji wengi abdi-abdi ting jarerit, Cikapundung caah, limpas kakeueum ku cai, leber nepi ka suhunan
  2. Ambu-ambu naha bet telenges teuing, teu aya rasrasan, abong ka sato nu laip, mecutan teh pupuasan
  3. Cing eureunan ulah sok merekpek teuing, da teu pisan mungpang, kana saparentah kusir, najan tos taya tanaga
  4. Eh ki silah kunaon bangun prihatin, cek sapi ka kuda, bet katenjona ku kuring, anjeun semu anu susah.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s