Mijil

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, susunan: H. Iding Suwardi

  1. Mesat ngapung Raden Pringgadani, jeung mega geus awor, beuki lila beuki luhur bae, larak-lirik milari ka bumi, milari sang rai Pangeran Bimanyu
  2. Panon poe bijilna ti hilir, cahyana moncorong, matak caang ka alam dunya kabeh, bulan bentang bijilna ti peuting, bentang ting karetip, cahya bulan mancur
  3. Dewi Amba nyaur melas melis, ka Salwa ngawalon, abdi henteu terus kana hate, indit soteh ka Astinapuri, wirehna dipaling, reuwas sareng gugup.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s