Durma

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, disusun oleh: H. Iding Suwardi

  1. Ngirng bingah ka sadayana tentara, anu nembe sarumping, ti medan pangperangan, mulih ngabela nagara, nagara Republik urang, Indonesia, ngajagi ibu pertiwi
  2. Hey sakabeh pamuda Indonesia, geus nitih kana wanci, ninggang kana mangsa, ngabela nusa bangsa, nandonkeun raga jeung pati, iklas tur mulya, kawajiban lalaki
  3. Gede hate ningal lega pasawahan, tanah subur lohjinawi, digarap babarengan, hasilna matak sugema, nu matak sing jadi misil sing sauyunan, enggoning jadi patani
  4. Matak gila ningal ketakna pandawa, lir nu kalap badis, atuh Suyudana, rada ngaraos rentag, marentah baladna gasik, mundur salengkah, ulah ngarangseg teuing.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s