Sinom

Disalin dari: Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget, oleh: H. Iding Suwardi

  1. Aya hiji rupa kembang, raranggeuyan tapi leutik, rupana bodas kacida, matak lucu liwat saking, hanjakalna teu seungit, lamun ku urang diambung, kitu soteh ti beurang, ari seug mungguh tipeuting, sumelebar sumeleber nyambuang sapakarangan.
  2. Ti lawang ningal ka jalan, sanes deui sanes deui, saha pijalmaeunana, anu daek dinyenyeri, tengah peuting jumplang jempling, ti luar ngetrokan panto, nembean sare salenyap, kapaksa abdi teh nyaring, ulah sungkan ulah sungkan, dumeh abdi ngabaeudan.
  3. Rarangkena na nya ma jeung nga, jeung pa pi pang sa ti ti ting, di ka mang ba nyang sasora, sakabehna hiji-hiji, jeung sawareh aya deui, nu dua sora pacampur, pada para silih barang, jabatinya aya deui, rarangken pri jeung per, nu sok diganti pra.
  4. Ti dinya datang gogoda, ririwa anu doroi, ti kaler kulon datangna, dikukudung mori putih, mawa iteuk ajaib, nu mangrupa tebu wulung, nagara Nusantara, disiksik dibagi-bagi, cek ugana cek ugana kadia meulah samangka.
  5. Saha pijalmaeunana anu wani nyisikudi, ka putra turunan Sunda, seuweu siwi Siliwangi, mun anjeun bener lalaki, tong adigung kumulungkung, ulah sambat kaniaya, ku kami dibales nyeri, geus tinangtu geus tinangtu, bobor mah karahayuan.
  6. Batu tulis Gunung Salak, tanjakan empang keur ceurik, pikir sedih milu sungkan, ari ras ku takdir diri, teu kalis ku tilil putih, teu kalis ku jental jentul, peuteuy leuweung kandel cangkang, kalaletir teuing diri, rebab jangkung rebab jangkung, nalangsa dumeh sorangan.
  7. Siki tarum rinu kembang, badoang manuk badori, eunteup dina kalijaga, manuk walet jangjang beusi, cihcir disada ti peuting,  dina tangkal tanjung tutup, kuma piakaleunana, melak supa sangkan jadi, daun bakung daun bakung, pisitan buah kokosan.
  8. Tada teuing Ibu Rama, teu rujuk ka jisim abdi, da salira putra menak, turug turunan priyayi, ari menggah abdi mah geuning, pun bapa ge urang gunung, henteu sarat henteu sorot, henteu harta henteu harti, mun enya ge mun enya ge, abdi mah si talangsara.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s