Ngabuburit di lembur

Ciamis kaler taun 50-an..

Pagawean kuring anu geus maneuh mah nyaeta ngarit, enya ngala jukut keur parab embe, aya meureun opat siki mah cocoan embe teh. Kilang kitu da sakapeung mah sok ngarasula ari dititah ngarit teh, biasa, sisirikan jeung lanceuk. Sedeng lanceuk kuring awewe, teu pati lumrah awewe ngarit mah, karunya saur Ema teh. Kuring sok eleh geleng da boh kukitu boh ku kieu oge tetep ngarit mah tanggung jawab kuring.

Aya eta oge adi lalaki, tapi asa leutik keneh, rek milu oge ngarit sok disieuh-sieuh teu meunang, sieun ngahesekeun engke di kebon. Ongkoh engke jaga lamun geus waktuna ngagentenan kuring mun kuring geus di SMP, atawa nyanyabaan.
Continue reading

Advertisements