Taraweh Munggaran di Lembur

Taun 50-an di Ciamis kaler..

Maleman puasa munggaran ti sholat magrib keneh geus rempeg, masjid leutik munggah ka asa heurin, barudak nu sasari mah osok panghareupna ayeuna kaseredkeun ka tukang ka emper masjid. Barudak mah biasa kalah resep sabab ngadeukeutan bedug jeung kohkol, malah sok ngahajakeun solat murukukung handapeun bedug. Panakolna sok disumputkeun ku mang Wirdi. Eta da sok aya budak leyer, nakol bedug lain wayah, keur solat khusu-khusu, beledag nakol bedug. Manehna mah ngabecir bari cicirihilan. Ba’da aweh salam, kolot ting gerendeng.
Continue reading

Advertisements