SEKAR CATUR

Hoyah kaka mulih ti mana
Geuning sumping sakieu telatna
Euleuh panganggo kalotor
Sareng seungit minyak euleuh tas udar ador

Ieuh nyai naha teu nyaho
Kapan kaka ngomong bareto
Kakang jeung sabatur-batur
Di kantor sok rapat dan sering melembur

Geuning tadi di kantor bet suwung
Dines luar peninjauan ke kampung-kampung
Deuh kutan kapan rapat, aeh turni
Dasar bohong poho omong
Hirup mah linyok jeung bohong

Ieuh Eulis duit satumpuk
Hasil jerih payah saisuk
Duit nu kantor kapalang
Terus diukal-ikel jadi nu urang

Ieuh kaka eta pamali
Kajeun gajih kaka teu mahi
Najan lubak libuk rizki
Mun lading teu uni leuh moal rek nampi

Apan nu jujur sok milu ancur
Eta sok jujur temahna makmur
Duh Eulis ngudag jaman
Kudu iman
Kapan kantong
Najan kosong
Pinuh ku kasugemaan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s