PANGUNGSI BALIK

Balik bari teu nangan jeung ngalongkewang
Mulang henteu babawaan
Duh Gusti teu babawaan
Banda beak awak begang
Anak bojo rumanggieung
Pakean sarapet badan

Budak ceurik jeung midangdam
Aduh, indungna hantem ngupahan
Ujang kapan arek mulang
Ka lembur ka bumi ujang
Rek neang pakaya urang
Sangkan seubeuh dadaharan
Laaaaah balakecrakan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s