Lagu-lagu Sawer Panganten 2

Kidung

Nyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
Nyambuang ka balarea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan
Seni Sunda sawer asih


Neda Agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami
Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenan
Nyanggakeun mugi ditampi

Lagu…

Ku hidep muga diturut
Pepeling ngait ka ati
Pigeusaneun hidep mulya
Ngarandapan laku rabi
Ngamudina rumah tangga
Sangkan panggih tengtrem ati
Sangkan panggih tengtrem ati

Ku Euis puputon kalbu
Muga hidep tinastiti
Mapag alam rumah tangga
Ka panutan sing gumati
Tuturkeun dunya aherat
Kitu kawajiban istri
Kitu kawajiban istri

Piwuruk Euis sakitu
Catet dina sanubari
Kantun ieu pamegetna
Aduh Asep deueuh teuing
Ieu piwulang tarima
Regepkeun ku sanubari

Lagu…

Asep mimiti diwuruk
Dangukeun ku dua cepil
Simpen di manah nu jembar
Ayeuna mah beda deui
Jaman hidep lalagasan
Teu aya anu meredih

Ti wangkid ieu kapayun
Asep kedah taki-taki
Nyubadanan kawajiban
Ngurus ngatur laki rabi
Anu kadada kaiga
Geusan Asep hirup mukti

Saur Rasulullah estu
Rejeki mah tetep muhit
Kawas arek hirup lana
Tapina kudu sabanding
Jeung ibadah nu tong pegat
Sing kawas ajal rek tepi

Apa nyawer teh sakitu
Mugia hidep anaking
Runtut raut sauyunan
Ka cai jadi saleuwi
Ka darat jadi salogak
Jauh balai parek rizki

Kidung

Wur tawur jati rahayu
Rahayu manjing walagri
Dahup pikeun salawasna
Tinayungan Maha Suci
Ginanjar sapapaosna
Amin Ya Robbal Alamin

Run turun jati rahayu
Rahayu manjing walagri

(Dicutat tina kaset “Upacara
Adat Panganten Sunda”. Juru kawih: Elis Wizaksami, LS Cahaya Gemilang, Pimpinan: Ujang Mohdan. Bandung, 12 April 2007)

Advertisements

One thought on “Lagu-lagu Sawer Panganten 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s