KEMBANG TANJUNG PANINEUNGAN

Anaking jimat awaking
Basa Ema mulung tanjung rebun-rebun
Di pakarangan nu reumis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep
Geus opat taun ka tukang
Ema nyipta mulung kembang
Nu marurag peuting tadi
Bentang seungit ditiiran, pangangguran

Anaking jimat awaking
Basa Ema mulung tanjung rebun-rebun
Bet henteu sangka aya nu datang
Ti gunung rek ngabejaan bapak hidep
Nu opat poe teu mulang
Ngepung gunung pager bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layona keur kadieukeun, dipulangkeun

Harita waktu layonna geus datang
Ema ceurik aduh balilihan
Ras ka hidep ieung na kandungan
Utun inji budak yatim, deudeuh teuing

Harita waktu layonna geus datang
Ema inget ieung kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieung, ti duaan

Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tajung reujeung hidep
Kasuat-suat nya pipikiran
Tapina kedalna teh ku hariring
Hariring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung duh
Kembang tanjung nu nyeungitan pakarangan
Nu nyeungitan hate urang, panineungan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s