KASENIAN

Kasenian miwanda kreasi anyar
Komposisi kuma ceuk ramena pasar
Laras gado-gado cacaca jeung mambo
Disenggakan dikendangan
Dikemprangan ku salendro

Seni Sunda iraha bakal mekarna
Moal mekar satungtung kurang elmuna
Adat urang dina ngolah seni Sunda
Silih cempad bari teu nyaho dasarna
Salendro, pelog, degung, madenda
Tuh laras pirang-pirang
Surupan teu kurang
Sunda henteu perlu nguyang lagu ti Eropa

Ganda mekar ngolah seni suara Sunda
Susah payah nadah gogoda rancana
Rek beger disengker
Korupsi dibasmi
Cari jodoh boleh saja
Luar taman seni Sunda

Naon atuh panyakit anu mateni
Medan seni dipake ngumbar birahi
Anu mingpin sakapeung kurang wibawa
Sabab curang teu jujur ngabagi harta
Sombong ngabohong asmara
Nu sombong lodong kosong
Nu bohong katembong
Nyandung baris guyur
Najan rikip rerencepan

Ganda mekar ngolah seni suara Sunda
Akitifitas ngagem dasar Pancasila
Warisan karuhun digarap jeung junun
Malotekar wanda anyar
Dipaluruh jeung diwangun

Ari seni cukup ku garapan wungkul
Teu sampurna lamun otak tetep mintul
Keur nambahan pangaweruh dina seni
Taya deui sakola jeung akademi

BA, DRS, DR, tuh Sunda komaraan
Parental seniman
Beunghar ku sarjana
Dina widang karawitan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s