KALANGKANG DI CIKAMIRI

Nu diraksukan bodas nyukang sasak awi gantung di Cikamiri
Panon poe manceran iuh-iuh kebon awi di Cikamiri
Diserangkeun ti tonggoh
Duh teu kedah naros
Ditoel ku paneuteup eh henteu ngalieuk
Ngagelik heulang di langit nu geulis tanggah
Tapi lain ka kuring

Anu nyukang di lebak eh bet tungkul bae
Digeroan ku hate eh henteu malire
Kalokop ragrag ka leuwi nu geulis imut
Tapi-tapi lain ka kuring
Nu diraksukan bodas kalangkangna dina cai di Cikamiri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s