BULAN LANGLAYANGAN PEUTING

Bulan teh langlayangan peuting Enung
Nu ditatar dipulut ku tali gaib
Entong salempang mun kuring miang
Di tatar di tatar Sunda
Dipulut nya balik deui kadieu
Ieuh masing percaya

Bulan teh langlayangan peuting Enung
Nu ditatar dipulut ku tali gaib
Entong salempang mun kuring miang
Di tatar di tatar Sunda
Dipulut nya balik deui kadieu
Ieuh masing percaya

Bedil geus dipeloran
Granat geus disorendang
Ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi
Ka Jogja hijrah nurut parentah

Bulan teh langlayangan tineug Enung
Nu ngoleab jeung mumbul ku tali gaib
Entong salempang mun kuring anggang
Kapiraray tanah Sunda
Kacipta mun balik Enung
Mapagkeun di dora lembur

Hate geus gilig pisan
Niat geus buleud pisan
Ieu kuring arek miang jeung pasukan Nusa Abdi
Ka wetan muru bijil balebat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s