Rumpaka Kawih Sunda Karya Mang Koko

Kuring rek nyaritakeun pangalaman katukang 50 taun kaliwat, di wewengkon Ciamis kaler saperti Buniseuri, Kawali, Panawangan, Dayeuh Luhur jeung rea-rea deui. Harita mah prah ti budak SR nepi ka rumaja malahan nu geus kaasup dewasa oge pada apal kawih Sunda garapan Mang Koko. Lain bae apal tapi oge jeung mikaresepna, tangtuna oge lain di wewengkon Ciamis wungkul tapi komo di Bandung mah da ti dinya sungapanana, lagu-lagu Mang Koko teh populer pisan.

Mangsa harita mah ti mimiti SR geus diajar maos, ngaos, mamaos, ngibing, jeung maen po. Hampura bisi kuring nyutat ti saha eta istilah, mamaos teh nembang. Nembang teh nyaeta ngawih ari lagu nu keur jadi pavorit sakali deui nyaeta lagu-lagu Mang Koko. Tah eta karesep mamaos teh tug nepi ka kiwari kuring geus boga incu masih keneh nempel. Ari sora mah nyakitu silung-silung acan da rumasa teu bisa.

Ti mimiti taun 2001 kuring sadudulur sok ngayakeun silaturahmi kalan-kalan satengah atawa sataun sakali, ngendong bareng di imah salah sahiji dulur anu bumen-bumen di lembur. Tangtu wae kusabab rata-rata sapangaresep nyaeta ngawih, ari ba’da sholat isya teh prung bae ngawih bareng. Keun bae sakali deui ari gember jeung silung mah da jamak geus jadi nini-nini jeung aki-aki. Ngan nyakitu sok sanajan resep kana laguna ari rumpakana mah geus teu pada arapal deui.

Tah kusabab kitu jorojoy dina hate kuring hayang ngumpulkeun rumpaka lagu-lagu utamana kuring ngumpulkeun lagu-lagu Mang Koko tea. Geuningan ari bukuna mah, enya buku kumpulan rumpaka lagu-lagu tea, bet teu aya dijual di toko buku mah (bejaan kuring mun aya nu manggihan). Nya kapaksa kuring ngetik hiji-hji rumpaka lagu bari ngadengekeun (eum,bet asa kasar!) tina kaset. Lumayan ngetik 60-an rumpaka lagu mang Koko teh bet nyeri cangkeng, supaya ulah sarerea nyeri cangkeng mangga ieu kasanggakeun ka anu peryogi.

Sihoreng sapikiran jeung Ki lanceuk (68 taun), lanceuk kuring mah ngumpulkeun lagu-lagu pupuh. Eta jeung percekana Ki lanceuk make jeung nyieun buku saku sagala jeung dijudulan “Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget”, Ciongka 9 September 2006. Kuring beak-beak muji ka Ki lanceuk eta ku apal keneh 63 lagu-lagu pupuh buhun, eta bae ti mimiti lagu “wajib”: “Laut kidul kabeh katingali..” dina pupuh Dangdanggula nepika lagu pupuh nu ku Ki lanceuk disebut “Asmarandana Bungbulang”: “Bungbulang dina kaleuwih, pacar sereh kaanginan..”

Ari kumpulan lagu-lagu Mang Koko mah mangga ieu diposting nungtutan bilih aya nu peryogi, ngan ari “Kumpulan Tembang Pupuh Sakainget” meunang Ki lanceuk, engke wae deui sabab kuring kudu menta idin ka inyana anu bumen-bumen pangsiun di ditu jauh di Temanggung.

Advertisements

One thought on “Rumpaka Kawih Sunda Karya Mang Koko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s