Gusti jeung Pangeran

Dina Alquran tarjamah Sunda nyaeta “Al-Amin Alquran Tarjamah Sunda” (2000) aya kecap Gusti jeung Pangeran, urang contoan ku surat bubuka Al-Fatihah, sabada basmalah: ”Sagala puji kagungan Alloh, Pangeran nu murbeng alam sadaya”.

Masih keneh dina surat Alfatihah ayat 5: ”Mung ka Gusti abdi sadaya ibadah, sareng mung ka Gusti abdi sadaya neda pitulung”. Kitu deui dina buku “Du’a Hiji Pituduh Sarta Conto-conto” ku Miftah Farid (1984) disebutkeun dina du’a tobat: “…..Nun Gusti Pangeran abdi dst…..”.

Dina Kamus umum basa Sunda LBSS (1995) ditulis yen Gusti hartina sesebutan ka Allah atawa Pangeran, Gusti Allah, Gusti Nu Maha Suci. Jadi dina basa Sunda geus teu bireuk deui mun nyebut Gusti atawa Pangeran eta maksudna Tuhan, Mu, Nya, dina basa Indonesia. Jigana sarua jeung “Robb” dina basa Arab.

Sihoreng dina basa Jawa atawa di tanah Jawa, aya oge kecap Gusti atawa Pangeran dipake keur ngaganti jenengan Allah SWT, anu paling populer kalimat basa Jawa: “Gusti Allah ora sare” atawa Cak Nun nyebutkeun yen: “Gusti Allah ora ndeso”.

Sesebutan Gusti oge lain keur husus urang Islam bae (hanjakal di kuring teu nyampak Bibel tarjamahan basa Sunda) tapi urang Nasrani oge make ieu kecap Gusti keur gaganti Tuhan dina basa Indonesia. Dina ceramah agama Kristen nu make basa Sunda di salah sahiji TV aya kekecapan “Gusti Yesus”. Kitu deui dina luhureun gapura kaluar ti Rumah Sakit Immanuel (ayeuna aya keneh kitu?) aya plang make kecap-kecap: ”Ku sakitu mikanyaahna Gusti ka alam dunya…jst”

Lamun arek ditengetan nu darareukeut bae dina Wikipedia basa Indonesia disebutkeun yen Gusti teh nyaeta gelar kabangsawanan anu umumna dipimilik ku karajaan-karajaan di Indonesia anu meunang pangaruh ti karajaan-karajaan di Pulo Jawa. Disebutkeun oge yen hartina Gusti teh “Tuan” atawa “Tuan Putri”. Nepika danget ieu masih keneh dipake keur teureuh bangsawan, contona di Bali, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Kotawaringin Barat, Landak, jst. Urang contoan bae, I Gusti Ngurah Rai, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Gusti Suriansyah, jrrd. Malahan waktu kuring ngumbara di Kalimantan kungsi boga tatangga make ngaran gusti, nyaeta Gusti Peansyah. Ari Pangeran mah jeung Kanjeng cenah eta mah gelar kabangsawanan Jawa nu dibikeun keur katurunan ningrat nu loba jasana keur karajaan, Contona Kanjeng Pangeran Harya.

Di tanah Sunda mah asa can manggihan gelar kabangsawanan anu make gelar Gusti (benerkeun mun kuring salah), tapi ari Pangeran mah aya contona: Pangeran Kornel, Pangeran Kusumah Adinata,
Pangeran Rangga Gempol, Pangeran Geusan Ulun tina “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942” ku DR. Nina H. Lubis (1998).p> Salian ti eta urang sok ngadangu kalimat “Kanjeng Nabi Muhammad SAW”, atawa “Baginda Muhammad SAW, oge “Bagenda Ali” keur Sahabat rasul Ali Bin Abuthalib KW.

Nu jadi “pertanyaan” naon sababna ari urang Sunda – atawa oge urang Jawa – make kecap Gusti atawa Pangeran dipake keur jenengan Allah SWT? Sedengkeun asalna mah ngan saukur keur gelar kabangsawanan. Naha kekecapan Gusti jeung Pangeran ngarupakeun “korban” tina Undak Usuk Basa Sunda (UUBS) atawa tina unggah ungguh basa Jawa. Naha dina basa Arab oge aya UUBA? (Undak Usuk Basa Arab, he,he,he).

Bantuan dulur!

Advertisements

One thought on “Gusti jeung Pangeran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s