"CI" NGARAN PATEMPATAN DI TANAH PASUNDAN

Urang Sunda baheula resep pisan mere ngaran patempatan dimimitian ku Ci, keun atuh ari ngaran walungan atawa susukan mah jamak dingaranan dimimitian ku kecap Ci, sabab ceuk dina kamus basa Sunda oge Ci teh hartina cai. Geura ieu ngaran walungan upamana bae walungan: Cilosari, Cimandiri, Cimanuk, Cisadane, Cisanggarung, Citanduy, Citarum, Ciujung. Diitung teh moal kurang ti 60 walungan atawa oge komo jeung susukan mah ngarana dimimitian ku kecap Ci.

Da ieu mah ngaran patempatan, kadang teu aya hubunganana jeung cai, geura ieu mun dipaluruh di Wikipedia ngaran kacamatan bae saheulaanan nu aja di provinsi Jawa Barat. Panglobana ngaran kacamatan nu dimimitian ku kecap Ci nyaeta Kabupaten Sukabumi. Kacamatan Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadap, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, jeung Cisolok. Tuh nya, tina 45 kacamatan aya 15 kacamatan anu make ngaran Ci.

Encan eta teh ngaran-ngaran gunung, pasir, lengkob, lelewek, pangangonan, pamandian, paranti guyang munding, tonggoh, lebak, sawah, bebera, hulu cai, jeung rea-rea deui. Di lembur kuring bae balatak ngaran patempatan anu dimimitian ku Ci, Ciongka, Ciawitali, Ciheras, Cieurih, Cihonje, Cipaku, Cipondok, jeung rea deui. Unik lain? Sok lah teangan dibeulahan dunya mana anu bisa nyaruaan kabiasaan urang Sunda baheula mere ngaran patempatan

ku kecap “Ci”, na ena atuh! (tina: “la iya lah!”) moal aya.

Nu aya putula patalina jeung cai mah rada kaubaran ku ayana katerangan ti Dede Kosasih (Cupumanik No. 17/2004) yen urang Sunda mah ceuk Karl A Witfoge (Jerman) kaasup kana hydrolic society masyarakat anu teu leupas tina cai. Hiji ciciren yen tanah Pasundan teh subur taneuhna kusabab loba cur corna cai. Ari patempatan anu teu aya hubunganana jeung cai?

Saterusna disebutkeun yen cenah, katajen pikeun ditalungtik ayana akumulasi ngaran patempatan di Tatar Sunda didominasi ku ngaran nu dimimitian ku kecap Ci.Perlu ditaliti leuwih jero. Sok barantuan

atuh dulur! (kantos dipidangkeun di urangsunda@yahoogroups.com)

Advertisements

One thought on “"CI" NGARAN PATEMPATAN DI TANAH PASUNDAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s