MANG WIRDI (1)

Tara pati tatanya sabenerna ari mang Wirdi teh asalna ti mana. Urang lembur kuring mah loba nu bibit buitna lain pituin urang dinya. Sakainget mah Mang Wirdi teh geus aya di kampung eta bae, jeung geus jadi imam masjid lembur. Lain ngimaman ari solat lima waktu bae – utamana mah maghrib, isya, jeung subuh – tapi oge sholat Jumat. Can kawenehan ari jadi khotib mah, da ari nu khutbah Jumat atawa khutbah iedul fitri jeung iedul adha mah tara Mang Wirdi tapi sok nu sejen.

Salian ti jadi imam masjid, mang Wirdi oge jadi ustadz, enya jadi guru ngaji. Teu ngajarkeun panjang pondokna, atawa tajwij ka barudak mah. Engke mun geus kana Quran gede karek dihadean cara macana. Cara ngajar teh kieu, nu geus jebrog jeung bisa maca Quran memeh manehna ngaji, kudu ngajar heula ka barudak. Kitu nu ti mimiti alif-alifan nepika bisa ngaderes. Masing-masing boga wates ngaji nepi ka mana-manana.

Barudak leutik nu karek diajar alif-alifan boga hanca terus bae ngayekyek bulak balik didinya ari can apal mah. Ulah waka hayang ngacak abatasa jahaha lamun acan norolang alif, ba, ta, tsa, atawa alif jabar a alif jeer i alif pees u, a i u. Atawa ulah waka kana alif tanwin jabar an alif tanwin jeer in alif tanwin pees un, an, in, un lamun tacan lancar pangajaran samemehna. Kitu masing-masing boga hancengan. Mun dibandingkeun cara diajar maca Quran jaman ayeuna, asana baheula mah lalila pisan kana bisa teh.

Eta nu disebut ngaji teh unggal ba’da sholat maghrib berjamaah nepika adzan sholat isya. Malem Jumaah keur barudak mah minangka pere diajar ngaji teh, diganti sok reang ngaderes maca surah Yasin. Sakur anu geus bisa maca Quran mah kudu ngaji surah Yasin ngariung. Paheula-heula macana teh, sok sanajan kamampuan jeung kacepetan macana beda-beda tapi ari tamat maca mah sok ampir bareng lebah “fasubhaana ladzi biyadihi malakuutu kulli saein wa ilaihi turja’uun”. Sigana nu can lancar mah loba diliwatan.

Tepa ka kuring ari maca surah yasin, saprak bisa maca Quran kuring oge kudu milu ngaderes milu ngariung. Tapi nyakitu kasesered ari diajar keneh mah, lamun kira-kira batur geus nepi ka Fasubhana ladzi biadihi mala kutukuli…., mun kuring jauh keneh sok diliwat bae ngaclog kana “saein qodir”. Ngarah bareng macana, da sok era mun tinggaleun. Ah nyakitu bae dasar keur budak, umur teh meureun karek 8 atawa 9 taun mah.

Salian ti ngajar ngaji, Mang Wirdi oge sok ngawurukan pupujian, geus lir ari shalawat mah, nyaeta “Allahuma sholi ala Muhammad” jst. Oge pupujian shalawat dina basa Sunda “Mugi gusti ngahampura kana dosa jisim abdi, sareng dosa ibu rama sareng muslimin muslimat”. Atawa “Illahilas tulil firdo siahla walal akwa alanaril jahimi…. “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s