PANGUNGSI BALIK

Balik bari teu nangan jeung ngalongkewang

Mulang henteu babawaan

Duh Gusti teu babawaan

Banda beak awak begang

Anak bojo rumanggieung

Pakean sarapet badan

Budak ceurik jeung midangdam

Aduh, indungna hantem ngupahan

Ujang kapan arek mulang

Ka lembur ka bumi ujang

Rek neang pakaya urang

Sangkan seubeuh dadaharan

Laaaaah balakecrakan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s