BALI GEUSAN NGAJADI

Cinta kuring Eulis inten kapendem

Kajeun kakeueum ku leutak cikalomberan

Cahayana Eulis mo bisa surem

Anu pasti cinta teh mo pareum-pareum

Asih kuring Enung lir asih indung

Pageuh mideudeuh ka bali geusan ngajadi

Asih lana Enung turun tumurun

Tempat gumetah nu endah tur tumaninah

Kuring jangji ka anjeun jungjunan ati

Sapanjangna kumelendang

Kuring pasti bela pati

Pasti kuring cinta lemahcai

Saha-saha nu wani ngagunasika

Awas-awas ulah sambat kaniaya

Ieu kuring sukarela

Geus sayaga bitotama

Nyerbu medan danalaga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s