BAJU HEJO

Teu loba paningkah teu loba kaseunggah

Leumpang dangah gagah kana perang tabah

Iiiih maju bertempur cadu rek mundur

Iklas rela jadi mangsa duh tentara kita

Ngemban tugas disiplin katentaraan

Teu galideur sanajan loba godaan

Bertempur di gunung bertugas di desa

Istirahat los ka kota mamayu kana hiburan

Baju hejo baju hejo

Mun kongang mah tugas teh mending di Bandung

Baju hejo baju hejo

Pundah pindah parentah ti saluhureun

Baju hejo baju hejo

Kulawarga sakapeung dipopohokeun

Pilihan panganggo moal kabobodo

Moal tereh bobo mending baju hejo

Eeeh tahan ku hujan jeung kapanasan

Rada kotor rada logor tuh pesuruh kantor

Rebun-rebun di kantor ngepel harerang

Tutup kantor geus elat kakara mulang

Kuncar-kencir cerdas ngajalankeun tugas

Mun dunungan boga dosa

Sakapeung sok meungpeun carang

Baju hejo baju hejo

Narik ati pangemat kanu wiwitan

Baju hejo baju hejo

Kulawarga sakapeung dipopohokeun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s