BAGEA KEMBANG BALEBAT

Bagea kembang balebat

Di taman mandala putra

Naon bacaeun ayeuna

Maca beurang ku beurangna

Ngaji peuting ku peutingna

Derna papanten

Da hirup ngan sakolebat

Diudag-udag balebat

Ditutur-tutur ku layung

Ngalungsar di perjalanan

Engke atawa isukan

Saha nu terang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s