ASIH ABADI

Sajuringkang tanah putih
Tatapakanmeureut getih
Nya didieu awor asih
Neundeun harepan nyeungceum angkeuhan
Dina galindengna kawih
Asih tumekaning pati
Nyaah tinandonan nyawa

Demi lautan katut ombakna
Demi daratan katut gunungna
Di tapel wates ngajaga
Ngajaga jati waruga

Sajaringkang lemah putih
Tatapakan meureut getih
Nya didieu awor asih
Neundeun harepan nyeungceum angkeuhan
Dina galindengna kawih
Asih tumekaning pati
Nyaah tinandonan nyawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s