Kukupu

Hiber deui kukupu hiber teu nangan
Mawa beja harewos beja ti taman
Hiber deui kukupu hiber teu nangan
Mawa beja harewos beja ti taman

Beulah batu palias lain wiwitan
Boga deui sembaheun ti pawenangan
Lain eta kukupu ti kahiyangan
Boga deui sembaheun ukur impian

Tanah Sunda

Tanah Sunda (wibawa) gemah ripah (tur endah)
Nu ngumbara suka betah
Urang Sunda (sawawa) sing toweksa (perceka)
Nyangga darma anu nyata

Seuweu Pajajaran muga tong kasmaran
Sing tulaten jeung rumaksa
Miara pakaya memang sawajibna
Geten titen rumawat tanah pusaka

Sabilulungan

Sabilulungan dasar gtong royong
Sabilulungan sipat silih rojong
Sabilulungan genteng ulah potong
Sabilulungan persatuan tembong

Tohaga rohaka
Teguh tangguh perbawa sabilulungan
Sadia sajiwa
Segut singkil ngabasmi pasalingsingan