Kukupu

Hiber deui kukupu hiber teu nangan
Mawa beja harewos beja ti taman
Hiber deui kukupu hiber teu nangan
Mawa beja harewos beja ti taman

Beulah batu palias lain wiwitan
Boga deui sembaheun ti pawenangan
Lain eta kukupu ti kahiyangan
Boga deui sembaheun ukur impian

Tanah Sunda

Tanah Sunda (wibawa) gemah ripah (tur endah)
Nu ngumbara suka betah
Urang Sunda (sawawa) sing toweksa (perceka)
Nyangga darma anu nyata

Seuweu Pajajaran muga tong kasmaran
Sing tulaten jeung rumaksa
Miara pakaya memang sawajibna
Geten titen rumawat tanah pusaka

Sabilulungan

Sabilulungan dasar gtong royong
Sabilulungan sipat silih rojong
Sabilulungan genteng ulah potong
Sabilulungan persatuan tembong

Tohaga rohaka
Teguh tangguh perbawa sabilulungan
Sadia sajiwa
Segut singkil ngabasmi pasalingsingan

TINA JANDELA

Tina jandela urang silih gupayan
Nemu paneuteup deudeuh jeung geugeut
Treup-euntreup
Langit keur lenglang bangun taya kamelang
Ngukir ciptaan tresna jeung asih marengan

Lir nu keur ngimpi
Lir nu keur ngimpi
Gambar lamunan naon geuning nu teu katepi
Lir nu disirep
Lir nu disirep
Geter katineung reureuh rep rerep

Tina jandela urang silih kiceupan
Imut kareueut raga katresna
Padeukeut
Langit keur lenglang jauh tina kamelang
Urang jadikeun galeuh pasini lawungkeun

Sunda Jaya

Bray siang alam padang (narawangan)
Tatapakan pangapungan (pageuh)
Alam dieu ngan nu kula (anu kula)
Mataholang raga sukma (jaya wibawa raharja)

Bray siang alam padang (narawangan)
Tatapakan pangapungan (pageuh)
Alam dieu ngan nu kula (anu kula)
Mataholang raga sukma

Surya medal kula datang
Surya surup kula mulang (kula mulang)
Datang ti dieu mulang ka dieu
(kula Sunda ti Ki Sunda, kula Sunda keur Ki Sunda)